Wesprzyj KPH

Przeprosiny w głównym wydaniu Wiadomości, ponad 35 000 zł. na rzecz organizacji LGBT+ oraz całkowity zakaz dystrybucji  „Inwazji” – dzisiaj (21 czerwca) Sąd  Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. homofobicznego para-reportażu TVP. Miażdżący TVP wyrok sądu to wielkie zwycięstwo całej społeczności LGBT+ w Polsce, w imieniu której postanowiło walczyć 7 osób. Te 7 osób dowiodło dzisiaj, że medium publiczne nie może bezkarnie szczuć na osoby LGBT+ – komentuje zaangażowana w sprawę Kampania Przeciw Homofobii. Wyrok nie jest prawomocny. 

10 października 2019 roku, w najlepszym czasie antenowym – po „Wiadomościach”, a przed meczem piłkarskiej reprezentacji Polski – TVP wyemitowała szkalujący społeczność LGBT program „Inwazja”. W złowrogo brzmiącym materiale Telewizja Polska zaserwowała widzom 30 minut manipulacji, przekłamań i nietrafionych interpretacji nt. społeczności LGBT+, marszów równości i Kampanii Przeciw Homofobii. W para-reportażu wykorzystano m.in. nagrania zrobione z ukrycia przez kobietę, która podszywając się pod wolontariuszkę KPH, starała się zebrać – bezskutecznie – upokarzające organizację materiały. „Inwazja” spotkała się z krytyką opinii publicznej, która z oburzeniem przyjęła informację o inwestowaniu pieniędzy podatniczek i podatników w programy szczujące na społeczność LGBT+. Osoby, których wizerunek bez ich zgody wykorzystano w materiale, postanowiły walczyć i dzisiaj (21 czerwca) odniosły zwycięstwo miażdżąc TVP w sądzie.

Przeprosiny w głównym wydaniu Wiadomości i ponad 35 000 zł na organizacje LGBT+

We wtorek 21 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że publikując materiał „Inwazja” TVP naruszyła dobra osobiste Magdaleny Świder, Moniki Tichy, Elżbiety Podleśnej, Karola Opica , Krzysztof Listowski, Pawła Szamburskiego i Pawła Ziemby. Sąd zasądził ponad 35 000 zł zadośćuczynienia na rzecz organizacji społecznych działających na rzecz osób LGBT w Polsce, w tym m.in. Fundację Trans-Fuzja, Lambdę Szczecin, Prowincję Równości i KPH. Zadośćuczynienie otrzymali też powodzi i powódki. Co więcej, sąd nakazał TVP złożenie na swój koszt oświadczenia z przeprosinami za naruszenie dóbr osobistych poprzez publikację materiału z naruszeniem zasad staranności i rzetelności dziennikarskiej. Przeprosiny o treści wskazanej przez sąd mają zostać opublikowane w głównym wydaniu Wiadomości.

Uzasadniając wyrok, Sędzia Rafał Wagner podkreślił: Celem Inwazji było tak naprawdę zohydzenie środowiska LGBT (…) Manipulując przekazem, z ofiar uczyniono prześladowców (…). Taki materiał nigdy nie powinien zostać opublikowany. Sąd zaznaczył, że temat osób LGBT jest ważny społecznie i powinien być poruszany, ale: w taki sposób, który buduje świadomość społeczną, chroni mniejszość, nie powoduje, że każdy, kto jest inny, jest wyszydzany, poniżany, a wręcz prześladowany. To jest zadanie mediów, zwłaszcza mediów publicznych, a zadaniu temu Telewizja Publiczna poprzez emisję Inwazji nie próbowała nawet sprostać.

Sąd zwrócił uwagę, że TVP wykorzystała społeczność LGBT do prowadzonej wówczas kampanii wyborczej.

To przełomowe orzeczenia dla osób LGBT+ oraz ich sojuszniczek i sojuszników. Pierwszy raz Sąd tak stanowczo podkreślił, że materiały prasowe szerzące nieprawdę, homofobię i dyskryminację są niezgodne nie tylko z wymogami rzetelności dziennikarskiej, ale również z prawem. Wyrok daje wszystkim osobom, także osobom LGBT+, napiętnowanym w mediach siłę i wiarę w sens walki o swoją godność przed Sądem – komentuje reprezentujący powódki i powodów mec. Jakub Turski.

To dzień radości, nadziei i dumy

Na gorąco wyrok sądu skomentowały dla KPH osoby, które pozwały Telewizję Polską.

Jestem pod wrażeniem tego jak sąd zmiażdżył TVP, PiS i machinę propagandową władzy niszczącą obywateli w imię interesu politycznego. Wiadomo jednak, że nic nie naprawi szkód, które emisja Inwazji wyrządziła całej grupie społecznej, do której należymy. Nikt nie wymaże traumy i bólu pobitych, męczarni zaszczutych, aż po samobójstwo – Monika Tichy

Długo czekałem na ten dzień! To dzień radości, nadziei i dumy. Dumy, której nie da się wymazać tworząc zmanipulowany materiał uderzający w społeczność LGBT+ w Polsce. Bardzo się cieszę, że sąd przyznał nam rację zauważając szkodliwość społeczną, którą materiał wyprodukowany przez TVP. Głęboko liczę na to, że sprawa zakończy się na pierwszej instancji. Jeśli jednak czeka nas apelacja – jestem gotowy walczyć dalej – Paweł Szamburski

Bardzo się cieszę z tego wyroku. Pokazuje on, że było warto przeciwstawić się machinie, jaką jest TVP. No i przede wszystkim, że nie ma przyzwolenia na mowę nienawiści i wykorzystywanie społeczności LGBT+ jako kozła ofiarnego w walce politycznej – Karol Opic 

Zapadły mi w serce słowa sędziego sądu okręgowego Rafała Wagnera, przypominające TVP o misji, jaką winna pełnić, a jakiej się sprzeniewierza. Częścią tej misji powinna być ochrona mniejszości. Ufam, że doczekam czasów, w których publiczny nadawca zaniecha knucia i szczucia, a zacznie emitować materiały wypełniające standardy etyczne i mające oparcie w nauce – Elżbieta Podleśna

Pomimo oddalenia części powództwa wyrok jest dla mnie satysfakcjonujący. Dziękuję serdecznie Panu Mecenasowi oraz pozostałym powódkom i powodom. Mam naiwną nadzieję, że wyrok skłoni TVP  do refleksji i poprawi choć odrobinę jej stosunek do osób nieheteronormatywnych – Krzysztof Listowski

Wracanie do tego strasznego materiału, jakim była „Inwazja”, przed rozprawą było straszne. Jednak jak widać opłaciło się – sędzia nie miał wątpliwości co do motywów i szkodliwości działania TVP. Mam nadzieję że na tym sprawa się zakończy bez apelacji i zasądzone zadośćuczynienia pozwolą na realizację zadań organizacjom, które je dostaną – Paweł Ziemba

Batalia sądowa wspierana społecznie

Sprawa nie trafiłaby do sądu, gdyby nie ponad pół tysiąca osób, które wsparły zbiórkę „Inwazja równości na TVP” kwotą 36 441 zł (link do zbiórki TUTAJ). Zebrane fundusz umożliwiły wytoczenie sprawy przeciwko TVP 7 osobom, w tym m.in. Monice Tichy, Elżbiecie Podleśnej, Karolowi Opica, Krzysztofowi Listowskiemu i Magdalenie Świder, które pojawiły się w „Inwazji” i których bezpieczeństwo – z uwagi na nienawistny wydźwięk materiału – zostało narażone oraz Kampanii Przeciw Homofobii, na wyrok ws. której czekamy.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?