Wesprzyj KPH

Matronaty

KPH jest jedną z najskuteczniejszych polskich organizacji działających na rzecz społeczności LGBT+. Mamy jasny cel – chcemy zbudować Polskę ludzi równych praw, w której szacunek i godność są zagwarantowane wszystkim bez względu na orientację psychoseksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe. Dołącz do nas – zgłoś się po matronat KPH.

 

Skontaktuj się z nami

matronaty@kph.org.pl

Złóż wniosek o matronat

Organizujesz wydarzenie, wydajesz książkę, prowadzisz warsztaty, robisz coś ciekawego i szukasz wsparcia w nagłośnieniu Twojej inicjatywy? Zapoznaj się z regulaminem przyznawania matronatów przez KPH i wypełnij dostępny tu wniosek zgłoszeniowy.
Uzupełnij wniosek o matronat

Załączniki

Regulamin przyznawania matronatów przez KPH

1. Kto może starać się o matronat KPH?

 • O matronat KPH mogą starać się: organizacje społeczne, grupy nieformalne, firmy i osoby prywatne.

2. Co KPH może objąć matronatem?

 • Wydarzenia o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Wydarzenia jednorazowe i cykliczne
 • Filmy, przedstawienia, koncerty i słuchowiska
 • Warsztaty i konferencje
 • Publikacje naukowe, edukacyjne oraz literaturę

Wszystkie powyższe nazywane będą dalej "wydarzeniami".

3. Czego KPH nie może objąć matronatem?

 • Wydarzeń, których celem jest wspieranie partii lub ugrupowań politycznych.
 • Wydarzeń, których wyłącznym celem jest zysk finansowy.
 • Wydarzeń, których przeprowadzenie lub treści są dyskryminujące dla jakiejkolwiek grupy społecznej, w tym takich, które zapraszają do publicznej wypowiedzi osoby posługujące się mową nienawiści.
 • Wydarzeń edukacyjnych, w szczególności kierowanych do młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej, których osoby prowadzące mają niewystarczające przygotowanie merytoryczne z zakresu antydyskryminacji i tematyki LGBT+.
 • Wydarzeń pomocowych, których osoby prowadzące mają niewystarczające kompetencje z zakresu tych działań, antydyskryminacji i tematyki LGBT+.
 • Publikacji zawierających błędy merytoryczne, stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i inne.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?