Wesprzyj KPH

Postępowania sądowe

Co Robimy?

Prowadzimy sprawy sądowe i litygacje strategiczne zmierzające do równouprawnienia osób LGBT+.

Na praktykę stosowania prawa i jego interpretację mają wpływ wyroki zapadające w sądach na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, które kształtują krajową linię orzeczniczą. Sytuacja prawna osób LGBT+ w Polsce zależy również  od wyroków wydawanych przez sądy międzynarodowe, takie jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz). Aby na poziomie krajowym i międzynarodowym zapadały wyroki interpretujące prawo w sposób równościowy lub nakazujące zmianę obowiązującego w Polsce prawa, muszą być prowadzone postępowania sądowe dotyczące osób LGBT+.

W tym celu KPH inicjuje i bierze udział w postępowaniach sądowych i procesach litygacyjnych (samodzielnie lub w partnerstwie) zmierzających do uzyskania pozytywnych rozstrzygnięć dla osób LGBT+ zarówno w sądach krajowych, jak i międzynarodowych. Naszym priorytetem są zmiany prawne w obszarze rodziny oraz prawa osób transpłciowych.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?