Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii nie ustaje w walce ze strefami wolnymi od LGBT. Po tym jak we wrześniu KPH wspólnie z All Out przekazało komisarz Helenie Dalli liczącą 350,000 podpisów petycję ws. homofobii w Polsce i wyświetliło apel na budynku Komisji Europejskiej przyszedł czas na kampanię #InfringementNOW. KPH za pomocą Twittera i procedury naruszeniowej chce wywrzeć presję na unijnych komisarzach, by raz na zawsze odesłać tzw. strefy anty-LGBT na homofobiczny śmietnik polskiej historii.

Ursula von der Leyen wielokrotnie potępiła homofobię w Polsce, ale słowa nie wystarczą. Strefy wolne od LGBT w oczywisty sposób naruszają prawo unijne, najwyższy czas aby Komisja Europejska skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  – wskazuje dyrektorka programowa KPH, Mirosława Makuchowska.

Stąd pomysł kampanii #InfringementNOW w ramach której w styczniu unijni komisarze, tacy jak m.in. Helena Dalli, Didier Reynders i Věra Jourová będą bombardowani historiami osób ze społeczności LGBT wskazującymi na konieczność wszczęcia procedury naruszeniowej wobec Polski. 

1. Procedura naruszeniowa (ang. infringement procedure) – co to jest i na czym polega?

Procedura naruszenia (ang. infringement procedure) to mechanizm prawny, który pozwala na sprawdzenie czy dany kraj członkowski Unii Europejskiej naruszył prawo unijne. 

2.Dlaczego chcemy uruchomienia procedury naruszeniowej wobec Polski?

Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje do poszanowania praw mieszkańców i mieszkanek krajów członkowskich, a łamanie tych praw przez władze państwa może się spotkać z konsekwencjami. 

Wszczęcie procedury naruszeniowej ma na celu sprawdzenie czy do takiego naruszenia doszło. W przypadku kontynuacji, naruszeń mimo ostrzeżeń ze strony Komisji Europejskiej, może dojść do nałożenia na dany kraj kar finansowych (tak jak w przypadku wycinki puszczy białowieskiej kiedy rząd zgodził się jej zaprzestać gdy Polsce groziła kara 100 tysięcy euro dziennie).

Uchwały o strefach wolnych od LGBT czy tzw. Samorządowe Karty Praw Rodziny są rażącym przykładem naruszenia prawa unijnego. Są  dyskryminujące i stoją w sprzeczności z fundamentalnymi wartościami Unii Europejskiej zapisanymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej takimi jak: poszanowanie godności i praw człowieka, wolność i równość. Dlatego KPH domaga się, aby Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową wobec Polski.

3. Jakie korzyści przyniesie Polsce i społeczności LGBT uruchomienie procedury naruszeniowej?

Uruchomienie procedury naruszeniowej i związana z nią groźba kar finansowych może odstraszyć kolejne samorządy od przyjmowania dyskryminujących uchwał jak i skłonić do ich uchylenia te samorządy, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin. 

4. Na czym polega kampania #InfringementNOW?

Przez kolejnych 30 dni, KPH codziennie będzie twittować do komisarzy UE jedną historię osoby LGBT żyjącej w Polsce, pokazującą jak strefy wolne od LGBT wpływają na ich życie.

5. Skąd pochodzą historie opisane w tweetach kampanii #InfringementNOW?

Historie opisane w tweetach kampanii #InfringementNOW pochodzą od osób, które wysłały do Komisji Europejskiej skargi na strefy wolne od LGBT. Ze względu na bezpieczeństwo autorów/autorek skarg, imiona i inne informacje, które mogłyby doprowadzić do ich rozpoznania, zostały zmienione.

6. Do kogo wysyłane są tweety w ramach akcji #InfringementNOW?

Tweety z konta Kampanii Przeciw Homofobii zostaną wysłane do unijnych Komisarzy, którzy podejmują decyzje dotyczące wszczęcia procedury naruszeniowiej. Wśród czwórki komisarzy znaleźli się m.in. Helena Dalli, Didier Reynders i Věra Jourová.

 

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?