Wesprzyj KPH

Głównymi tematami poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim był kryzys praworządności w Polsce oraz tzw. strefy wolne od LGBTI. Europarlamentarzystki i europarlamentarzyści są zdeterminowani i nie odpuszczą Polsce w kwestii drastycznych naruszeń praw osób LGBTI.  Ich uwagę przykuwają skargi od obywateli i obywatelek Polski. Pojawił się też apel o uruchomienie procedury naruszeniowej wobec Polski.

W poniedziałek, 14 września Parlament Europejski debatował nt. raportu poświęconego kryzysowi  praworządności w Polsce i związanej z nim eskalacji problemu homofobii i transfobii. Wiele czasu poświęcona strefom anty-LGBT. Wspomniano też o skargach, które obywatelki i obywatele Polski kierują do instytucji europejskich. Pojawił się też apel wzywający Komisję Europejską do działania i uruchomienia procedury naruszeniowej wobec Polski.  

Jesteśmy świadomi tego, że ponad 100 regionów i gmin przyjęło uchwały, karty czy oświadczenia, z których część niestety pokazuje cel odmówienia podstawowych praw i wolności osobom LGBT.  Komisja Europejska jasno potępia wszelkie przejawy przemocy, nienawiści i dyskryminacji wobec działaczy LGBT i zobowiązuję się z walką z przejawami dyskryminacji w Unii Europejskiej.

Mocny głos w sprawie zabrała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, która zapowiedziała że środki finansowe UE nie będą wypłacane w Polsce w przypadku naruszania podstawowych praw człowieka.

Setki skarg od Polek i Polaków

W sprawie licznych skarg wpływających  do Komisji Europejskiej ze strony obywatelek i obywatelki Polski głos zabrała wiceszefowa Intergrupy LGBT w Parlamencie Europejskim Terry Reintke.

Każdego tygodnia otrzymujemy wiadomości od zmartwionych, a czasem zdesperowanych osób ze społeczności LGBTI z Polski. Każdego tygodnia pojawiają się nowe ataki, każdego tygodnia pojawiają się nowe kłamstwa, nowa anty-LGBTI propaganda i sama już nie wiem co mam im odpowiadać, ponieważ wszyscy zadają to samo pytanie – kiedy Unia Europejska w końcu zareaguje? Cisza Komisji w trakcie lata była krzykiem w twarz tych wszystkich ludzi, których prawa są atakowane – powiedziała Reintke.

Skarg do Komisji Europejskiej na ten moment spłynęło już 400. Fundacja Równość.org.pl, Kampania Przeciw Homofobii i ILGA-Europe również złożyły swoje skargi wskazując na konieczność podjęcia przez instytucje europejskie konkretnych działań.

Pracując z osobami LGBTI mieszkającymi w tzw. strefach wolnych od LGBT  widzimy jak niszczące skutki mają one na ich życie. Tracą oni pracę, lub zlecenia, są wykluczeni z lokalnej społeczności lub atakowani na ulicach Nasza Fundacja także złożyła skargi na podstawie własnych doświadczeń gdzie odmówiono nam dostępu do centrum kultury finansowanego że środków unijnych bo nasze wydarzenie byłoby „ideologiczne”, podczas gdy niedługo później zorganizowano tam homofobiczne konferencję. olates fundamental Rights. W tej chwili setki skarg pokazuje z jaką skalą naruszania naszych praw podstawowych mamy do czynienia – wskazuje Miko Czerwiński z Fundacji Równość.org.pl

Czas na uruchomienie procedury naruszeniowej

O podjęcie natychmiastowych kroków  zaapelował europoseł Marc Angel:

Koledzy i koleżanki, miejmy w pamięci ataki na prawa osób LGBT, które są poważnym zagrożeniem dla podstawowych praw w całej naszej wspólnocie. Wysłuchałem wielu głosów Polek i Polaków LGBTI, którzy czują się porzuceni przez brak działań Unii Europejskiej. Mają jednak wciąż nadzieję na silne wsparcie ze strony EU. Droga Komisjo, nie zawiedźmy ich!

W podobnym tonie utrzymany jest komentarz wicedyrektorki KPH, Mirosławy Makuchowskiej, która wskazuje na konieczność wszczęcia procedury naruszeniowej:

Czas, aby Komisja Europejska i Rada Europejska stanęły na wysokości zadania i wypełnili swój obowiązek obrony wspólnych wartości UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej  poprzez włączenie kwestii naruszeń praw podstawowych w procedurę art. 7 Traktatu  i uruchomienie procedury naruszeniowej w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT – wskazuje wicedyrektorka KPH, Mirosława Makuchowska w reakcji na posiedzenie Parlamentu Europejskiego.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?