Wesprzyj KPH

Koniec poprzedniego roku dał nam wiele nadziei i motywacji do dalszego działania. Po 8 latach zyskaliśmy_łyśmy możliwość, której przez te lata nie było – możliwość rozmowy z władzą i współpracy przy ustawach, które pomogą osobom LGBT+ żyć godnie i na równi z innymi osobami mieszkającymi w naszym kraju. Podsumowując 2023 rok – to był przełom, na który KPH czekało. Dzielimy się sukcesami i efektami działań w obszarze prawa, polityki i wsparcia ruchu LGBT+. To nasz wspólny sukces!

 

KPH napisało opinię do Sądu Najwyższego ws. procedury uzgodnienia płci.

Ówczesny Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dot. procedury uzgodnienia płci. Wiele wskazywało na to, że celem Ziobry było utrudnienie życia osobom transpłciowym zmuszając je do pozywania swoich małżonków i dzieci w celu prawnego uzgodnienia płci. KPH korzystając z dostępnych środków prawnych złożyło do Sądu Najwyższego oświadczenie prezentujące pogląd organizacji społecznej, w którym podkreślono, że w postępowaniu o uzgodnienie płci ochroną prawną przede wszystkim powinna być objęta godność osoby transpłciowej. 29 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał wniosek do Sądu Najwyższego.

Przeczytaj więcej


Niestety polskie prawo nie traktuje wszystkich dzieci tak samo – dyskryminowane są m.in. te z tęczowych rodzin, które urodziły się i mieszkają za granicą, ale mają polskie obywatelstwo. Dzięki determinacji mam i ojców, Komisja Europejska zajmuje się dziećmi z polskich tęczowych rodzin. KPH cieszy się, że może wspierać rodziny, zarówno w tym, jak i w innych postępowaniach. 

Przeczytaj więcej


Dzięki wsparciu w ramach programu pomocy prawnej KPH, Kwieciński wygrał w ważnej sprawie. Sąd Rejonowy w Warszawie w precedensowym wyroku wskazał, że TVP nie przedłużając z nim współpracy, dopuściła się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Orzeczenie sądu krajowego jest spójne z wyrokiem TSUE, który w styczniu 2023 r. wskazał, że ochrona przed dyskryminacją przysługuje niezależnie od podstawy zatrudnienia. To prawdziwy przełom w stosowaniu prawa niedyskryminacyjnego w obszarze prawa pracy – w 2023 roku zapadł wyrok I instancji (nieprawomocny).

Przeczytaj więcej


10 października 2019 roku, czyli chwilę przed ciszą wyborczą, między Wiadomościami a meczem polskiej reprezentacji w piłce nożnej, TVP wyemitowała szczujący na społeczność LGBT+ pseudo-reportaż „Inwazja”.

Przeczytaj więcej


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wyrokami 11 i 12 października, że w Polsce nie ma miejsca na nienawiść. Wyroki stwierdzające nieważność kolejnych dyskryminujących uchwał przeciwko “ideologii LGBT+” zapadły na skutek zaskarżenia uchwał przez Rzecznika Praw Obywatelskich. KPH było w sprawie od samego początku jako strona społeczna.

Przeczytaj więcej

Zapoznaj się z plikiem “Uchwały anty-LGBT i inne dyskryminujące akty prawne” (Paulina Pająk, Jakub Gawron, Paweł Preneta, Kamil Maczuga)


Dzięki działaniom Koalicji na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” Dzięki działaniom Koalicji na Rzecz Równych Praw “Equality Watch”, której KPH jest współzałożycielem i koordynatorem, uchylono ok. 60 stref anty-LGBT w Polsce. Koalicja składała oficjalne pisma ws. stref, spotykała się z władzami samorządów oraz monitorowała postęp prac.

Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” to pierwsza w Europie koalicja zrzeszająca organizacje pozarządowe działające w Komitetach Monitorujących Fundusze Europejskie pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji i Karty Praw Podstawowych.

Dowiedz się więcej na temat Koalicji na Rzecz Równych Praw “Equality Watch”


W październiku 2023 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. KPH postanowiło przeanalizować programy wszystkich partii wyborczych startujących w wyborach – pod kątem praw i wspierania osób LGBT+.

Przeczytaj więcej

KPH wzięło udział w projekcie Akcji Demokracja “IdęNaWYBO23”. Celem projektu było zachęcenie osób mieszkających w Polsce do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych.


KPH wraz z innymi organizacjami z Koalicji na Rzecz Równości Małżeńskiej i Związków Partnerskich, doprowadziło do wydania 12 grudnia wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce wytoczonej przez pięć polskich par tej samej płci, które domagały się prawnego uznania ich związków. W orzeczeniu stwierdzono, że Polska naruszyła Konwencję i ma obowiązek wprowadzenia ochrony prawnej par tej samej płci. 

Przeczytaj więcej

Dowiedz się więcej na temat Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej


Frekwencja w wyborach parlamentarnych osiągnęła rekordowy wynik 74%. Osoby głosujące wybrały Polskę demokratyczną i przestrzegającą praw człowieka. To daje nam nadzieję na Polskę równych praw, Polską dbającą o równouprawienie osób LGBT+.


Fundusz “Rośnij w Siłę” to wspólna inicjatywa Pantene i KPH, której celem jest wsparcie lokalnych organizacji świadczących pomoc psychologiczną osobom LGBT+. W ramach Funduszu ogłosiliśmy konkurs grantowy – 10 organizacji otrzymało łącznie 100 tysięcy zł.

Przeczytaj więcej


Korony Równości to nagrody uznawane za najważniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać w Polsce za działalność na rzecz społeczności LGBT+. W 2023 r. Korony Równości przyznano w 8. kategoriach: Zaangażowanie Społeczne, Równe Traktowanie, Życie Polityczne, Media, Prawo, Ludzie Internetu, Biznes, Świat Kultury.

Dowiedz się więcej na temat Koron Równości


W 2023 r. odbył się kolejny Tęczowy Piątek – tym razem pod hasłem “Safe Space”. Tęczowy Piątek obchodzi ponad 100 szkół z różnych miast i miejscowości w Polsce.

Przeczytaj więcej


KPH współpracuje z Fundacją Interakcja. 2023 rok to rok dużych sukcesów Interakcji:

  • rekordowa liczba osób podczas spotkania grupy wsparcia dla osób interpłciowych i rodziców (opiekunów) dzieci interpłciowych,
  • publikacja “Płodność, związki i intymność — Jak oferować wsparcie osobom dorosłym ze zróżnicowanymi cechami płciowymi”,
  • pierwszy podcast poświęcony interpłciowości – Stacja Interakcja.

W ramach prowadzonego przez KPH funduszu “Rainbow Beyond Borders” 11 organizacji otrzymało łącznie 220 tysięcy zł. Celem funduszu jest wspieranie działań pomocowych polskich i ukraińskich organizacji społecznych, które są adresowane do osób uchodźczych LGBT+, ich rodzin i bliskich zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.


We współpracy z Ambasadą USA oraz Human Rights Campaign, KPH zorganizowało warsztaty na temat angażowania biznesu do współpracy z organizacjami działającymi na rzecz społeczności LGBT+ – “Engaging Employers in Advancing Equality”. Podczas trzech dni intensywnej pracy, osoby uczestniczące w warsztatach miały możliwość uważnego przyjrzenia się różnym aspektom współpracy, którą organizacje LGBT+ mogą nawiązać zarówno z małymi firmami, średnimi przedsiębiorstwami, jak i wielkimi, międzynarodowymi korporacjami.

Przeczytaj więcej


Współorganizowana przez KPH akcja listu poparcia biznesu dla społeczności LGBT+ zakończyła się ponad 30 podpisami! Oprócz tego, w lutym 2023 r. na okładce magazynu “Forbes Women” zagościły liderki biznesu, które w pracy otwarcie i z dumą mówią o swojej przynależności do społeczności LGBT+. Wśród bohaterek znalazła się min. sekretarzyni zarządu KPH – Agnieszka Kulikowska. Bohaterki obszernego artykułu – ekspertki i dumne lesbijki – opowiedziały o tym, jak ważna jest różnorodność, zarówno dla dobra społeczeństwa, jak i biznesu, a okładka na której widnieją, to pierwsza taka okładka w polskiej prasie biznesowej.

Przeczytaj list poparcia społeczności LGBTQ+


Końcem roku Wild Grass oraz KPH uruchomiło drugą edycję funduszu grantowego rainbow4.love. Celem funduszu jest wsparcie organizacji oraz grup nieformalnych działających na rzecz osób LGBT+ – na łączną kwotę 50 tysięcy złotych. 

Przeczytaj więcej

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?