Wesprzyj KPH

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność 5 uchwał anty-LGBT w gminach: Niebylec i Lipinki, powiatach: ryckim i tarnowskim oraz województwie lubelskim.

W wydanych w ostatnich dwóch dniach 5 orzeczeniach NSA utrzymał w mocy wyroki unieważniające uchwały anty-LGBT. Sąd potwierdził, że jego wcześniejsze orzeczenia w sprawach podobnych uchwał zachowują pełną aktualność. Można już powiedzieć, że mamy utrwaloną linię orzeczniczą w tego rodzaju postępowaniach. –  powiedział po wyrokach NSA w dniach 11 i 12 października adw. Paweł Knut z kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci, pełnomocnik KPH w tych postępowaniach.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wyrokami 11 i 12 października, że w Polsce nie ma miejsca na nienawiść. Wyroki stwierdzające nieważność kolejnych dyskryminujących uchwał przeciwko “ideologii LGBT+” zapadły na skutek zaskarżenia uchwał przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ostatnich wyrokach, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to, co już wiemy: dyskryminujące rezolucje przeciwko tzw. „ideologii LGBT” są niezgodne z prawem i nigdy nie powinny wejść w życie. Jako KPH, mamy nadzieję, że niedługo upadną kolejne podobne uchwały, a cała Polska będzie strefą wolną od nienawiści.  – powiedziała Annamaria Linczowska z KPH.

Dlaczego uchwały anty-LGBT są niezgodne z prawem?

  • Samorząd przyjmując tzw. “uchwałę anty-LGBT” przekracza swoje uprawnienia – jest to sprzeczne z zasadą legalizmu (obowiązek działania organów w ramach i na podstawie prawa).
  • Uchwały anty-LGBT są sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.
  • Uchwały te zatem są sprzeczne nie tylko z polskim prawem, ale także z Europejską Kartą Praw Człowieka i Kartą Praw Podstawowych UE.
  • Uchwała ingeruje w godność i życie prywatne osób LGBT.
  • Uchwały nie są tylko deklaracjami, a aktami władczymi jednostki samorządu terytorialnego.

Sędziowie wyraźnie wskazali w ustnych motywach swoich rozstrzygnięć, że uchwały były wydane bez podstawy prawnej, nie korzystają z ochrony przewidzianej przez wolność słowa, a także mają charakter dyskryminujący i wykluczający osoby LGBT – powiedziała apl. adw. Milena Adamczewska-Stachura.

KPH jako uczestnika w postępowaniach reprezentowali adw. Paweł Knut i apl. adw. Milena Adamczewska-Stachura z Kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?