Wesprzyj KPH

50 tysięcy złotych zebrane na funduszu rainbow4.love to wynik wspólnych działań polskiego producenta napojów Wild Grass i stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Suma ta, pozyskana ze sprzedaży pomocowego napoju Yerba Mate Rainbow, zostanie rozdysponowana na 10 mini grantów, o które mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz osób LGBT+ w Polsce.

Fundusz rainbow4.love został powołany w lipcu 2021 r. jako wspólna i pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce łącząca biznes z organizacją społeczną. Jego założeniem było długofalowe wsparcie społeczności LGBT+ poprzez granty finansowane ze sprzedaży pomocowego napoju. Pierwsza tura grantów w wysokości 50 tys. zł. trafiła do lokalnych NGOsów i grup nieformalnych we wrześniu 2022 r. Fundusz pozwolił na realizację projektów związanych ze wsparciem kryzysowym, psychologicznym i prawnym dla osób LGBT+. To także środki finansowe, które organizacje pozarządowe przeznaczyły na działania instytucjonalne, edukacyjne czy kulturalne, aktywizujące i uświadamiające lokalną społeczność.

Druga transza grantów z funduszu rainbow4.love, o wartości 50 tys. zł, zostanie ponownie rozdysponowana między lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne – już na początku 2024 r. O wyborze projektów wyróżnionych grantami, zadecyduje zespół ekspercki Kampanii Przeciw Homofobii, która w rainbow4.love pełni rolę Strategicznego Partnera, operatora funduszu i ciała doradczego. Organizacje i grupy nieformalne, które chcą aplikować o grant, szczegółowe informacje znajdą na stronie rainbow4.love od 14 grudnia br.

Wspólną decyzją twórców funduszu będzie to ostatnia edycja grantów pomocowych. W sumie, z funduszu rainbow4.love, Wild Grass i KPH przekażą 100 tysięcy złotych na potrzeby lokalnych społeczności LGBT+, głównie z mniejszych ośrodków.

Cieszymy się, że udało się zebrać środki na dwie transze grantów, które wesprą finansowanie 20 różnorodnych inicjatyw społecznych. Nasze podziękowania kierujemy w stronę osób, które kupiły napój i tym samym dołożyły swoją cegiełkę do funduszu. Niestety, brak ogólnopolskich partnerów handlowych i możliwości sprzedaży pomocowego napoju na dużą skalę uniemożliwiło kontynuację programu, ale i tak przekazanie 100 tysięcy zł na potrzeby osób LGBT+ jest sukcesem biorąc pod uwagę klimat polityczny, w jakim funkcjonował fundusz rainbow4.love – tłumaczy Michał Borecki, CEO Wild Grass.

Jestem dumna z tego, że logo KPH znalazło się na puszce pierwszego w Polsce napoju wspierającego finansowo społeczność LGBT+. Dodatkowo był on promowany pierwszą w Polsce reklamą, w której wystąpiły pary LGBT+ i tęczowe rodziny! Projekty, które do tej pory udało nam się współfinansować były naprawdę wyjątkowe i już nie mogę doczekać się wniosków grantowych, które zaraz zaczną do nas napływać! Mam nadzieję, że odwaga i innowacyjność firmy Wild Grass przetarła nowe szlaki i więcej biznesów zaangażuje się we współpracę z organizacjami społecznymi – mówi Franciszka Sady, Koordynatorka programowa w Kampanii Przeciw Homofobii.

Fundusz rainbow4.love oraz pomocowe napoje na stałe wpisały się w działania dla tęczowej społeczności nie tylko za sprawą grantów. Solidaryzując się z osobami LGBT+ fundusz wspierał osoby wolontariackie i organizatorskie Marszów Równości w całej Polsce, Telefonu Zaufania Lambda Warszawa, wydarzenia edukacyjne m.in. Dzień Widoczności Osób Transpłciowych.  Partnerował plebiscytowi Koron Równości KPH, LGBT Film Festival, MFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, Millenium Docs Against Gravity oraz Nowym Horyzontom. Był częścią wielu queerowych wydarzeń, debat i kampanii społecznych. W ramach inicjatywy rainbow4.love powstał także autorski cykl edukacyjny „Rozmowy przy Tęczy”, z udziałem aktywistów, aktywistek i ludzi kultury.

***

Kampania Przeciw Homofobii jest jedną z najskuteczniejszych organizacji działających na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce. Działamy w zakresie rzecznictwa politycznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, postępowań sądowych oraz wspieramy ruch LGBT+. Od czasu założenia KPH w 2001 roku mamy jasny cel – chcemy zbudować Polskę równych praw, w której szacunek i godność są zagwarantowane wszystkim bez względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe. Zmiana, o którą walczymy, wymaga zaangażowania i siły. I takie właśnie jest KPH – zaangażowane i silne. Jesteśmy rzecznikami i rzeczniczkami społeczności LGBT+. Razem budujemy sprawiedliwe i otwarte społeczeństwo.

Wild Grass jest polską, rodzinną firmą znaną z produkcji napojów ChaiKola i ChaiMate, od lat zaangażowaną w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności. Firma wspiera działania na rzecz praw człowieka, równych praw i sprawiedliwości społecznej poprzez uczestnictwo w akcjach pomocowych na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy, kampaniach społecznych jak honorowe krwiodawstwo, wydarzeniach specjalnych z obszaru edukacji i kultury oraz aktywistycznych na rzecz społeczności LGBT+. Zainicjowana przez Wild Grass akcja rainbow4.love to realna pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych w postaci grantów o wartości 100 tys. zł.

***

Więcej informacji udzielają:

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?