Wesprzyj KPH

Trzy intensywne dni  poświęcone współpracy organizacji działających na rzecz społeczności LGBT+ i biznesu. W dniach 15-17 lutego w Warszawie odbyły się warsztaty przeprowadzone przez ekspertki Human Rights Campaign. W zorganizowanym przez KPH szkoleniu udział wzięły organizacje z całej Polski. Wsparcia w organizacji wydarzenia udzieliła Ambasada Stanów Zjednoczonych.

Skuteczność w działaniu wymaga wiedzy i kompetencji, które można zdobywać ucząc się od innych. Realizując to założenie KPH zorganizowało warsztat “Engaging Employers in Advancing Equality” adresowany do organizacji LGBT+ działających na poziomie zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Szkolenie poprowadziły ekspertki Human Rights Campaign (HRC) – założonej w 1980 roku amerykańskiej organizacja LGBT+ liczącej ok. 3 milionów osób członkowskich. Swoją wiedzą z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów podzieliła się Jean Freedberg – dyrektorka Global Partnerships w HRC, która od 8 lat pracuje na rzecz wspierania i wzmacniania globalnego ruchu społeczności LGBT+ oraz Carlhey Bolz – wicedyrektorka Global Business Engagement w HRC, gdzie kieruje czterema krajowymi programami promującymi inkluzywne miejsca praca dla osób LGBT+.

Współpraca z biznesem

Podczas trzech dni intensywnej pracy, osoby uczestniczące w warsztatach miały możliwość uważnego przyjrzenia się różnym aspektom współpracy, którą organizacje LGBT+ mogą nawiązać zarówno z małymi firmami, średnimi przedsiębiorstwami, jak i wielkimi, międzynarodowymi korporacjami. Analizowałyśmy korzyści jakie z tej współpracy mogą odnieść obie strony, aby jeszcze lepiej i skuteczniej działać na rzecz społeczności. Zastanawiałyśmy się, czym jest inkluzywne miejsce pracy i w jaki sposób NGOsy mogą przyczynić się do tego, aby firmy i korporacje wprowadzały i realizowały polityki antydyskryminacyjne, zapewniając tym samym osobom pracującym jak najlepsze warunki do rozwoju. Szkolenie dotyczyło także skutecznego włączenia biznesu w działania równościowe, pozyskiwania funduszy, tworzenia wspólnych projektów i produktów.

Warsztat dostarczył nam wiedzy teoretycznej, a także pozwolił, przy pomocy ćwiczeń praktycznych, opracować proste plany zaangażowania się we współpracę z biznesem dla każdej z uczestniczących w warsztacie organizacji – podsumowuje Franciszka Sady z KPH.

Pozytywne zmiany

Warsztaty z HRC były również okazją do przyjrzenia się pozytywnym zmianom, które zaszły na linii biznes-organizacje LGBT+ i refleksji nad nowymi możliwościami, które otwierają się dla każdej ze stron.

Te trzy dni spędzone w inspirującym gronie umożliwiły nam nawiązanie nowych, wewnątrzorganizacyjnych relacji i wzmocnienie tych już istniejących. Dostrzegamy wielkie szanse na rozwój w tym kierunku i już planujemy kolejne wydarzenia wokół tego tematu – mówi Sady.

W warsztatach udział wzięły osoby reprezentujące organizacje z Polski: Tolerado i Diversity Polska z Gdańska, Grupa Stonewall z Poznania, Kultura Równości z Wrocławia, Parada Równości, KPH, Fundusz dla Odmiany i Fundacja Basta z Warszawy oraz LGBT Forum Progress z Podgoricy w Czarnogórze.

Dziękujemy Human Rights Campaign oraz wszystkim osobom, które wzięły udział w warsztatach, a także Ambasadzie Stanów Zjednoczonych, która sfinansowała szkolenie.

 

The project is supported by the U.S. Embassy in Poland – Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady U.S.A. w Polsce

 

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?