Wesprzyj KPH

Sąd Najwyższy oddalił na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym trans kobieta wygrała z firmą, która dyskryminowała ją ze względu na jej tożsamość płciową. Wygrana pani Joanny Żelek już na zawsze wytycza standard ochrony i traktowania, którego osoby transpłciowe mogą oczekiwać od swoich pracodawców – komentuje na gorąco adw. Paweł Knut zaangażowany w sprawę z ramienia KPH.

29 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał historyczne orzeczenie w sprawie Joanny Żelek – transpłciowej kobiety, która pozwała swojego niedoszłego pracodawcę za dyskryminację w dostępie do zatrudnienia ze względu na tożsamość płciową. W wyroku Sąd potwierdził, że kobieta starając się o pracę recepcjonistki w firmie ochroniarskiej doznała dyskryminacji bezpośredniej i molestowania ze strony pracodawcy. Co istotne, w toku procesu rekrutacyjnego pani Joanna była jeszcze przed formalną tranzycją prawną – w jej dokumentach wciąż widniały dane męskie. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji firma pozbawiła ją prawa do wyboru umundurowania, uzależniając dalsze jej zatrudnienie od świadczenia pracy w mundurze męskim. Stało się tak, mimo że w dniu rekrutacji przydzielony został jej strój żeński. Pani Joanna, upokorzona takim wymogiem odmówiła, a sprawa trafiła do sądu. Kobieta wygrała, a sprawą zainteresował się Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro składając do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego. 8 grudnia Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) oddalił skargę Ziobry potwierdzając tym samym, że osoby transpłciowe są chronione przed dyskryminacją w zatrudnieniu na podstawie tzw. ustawy o równym traktowaniu.

Transfobia przegrywa w sądzie

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie którego do Sądu Najwyższego została złożona skarga nadzwyczajna, został wydany w oparciu o tzw. ustawę równościową (ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Ustawa ta wdraża kluczowe dla prawa antydyskryminacyjnego dyrektywy unijne, m.in. w zakresie zatrudnienia. Wyrok zyskał status przełomowego – była to pierwsza w Polsce sprawa, w której polski sąd potwierdził, że osoby transpłciowe są chronione przed dyskryminacją w zatrudnieniu na podstawie przesłanki płci. Skarga Ziobry na nic się zdała.

Cieszę się, że skarga nadzwyczajna została oddalona. Równocześnie uważam sam fakt wniesienia tej skargi przez Prokuratora Generalnego jako próbę wywierania presji na sądownictwo oraz zmianę wyroku. Chciałabym również zauważyć, że Prokurator Generalny wnosząc skargę nadzwyczajną stanął po stronie wielomilionowej spółki oraz jej „wolności do dyskryminowania” zamiast po stronie obywateli i obywatelek – oddalenie skargi nadzwyczajnej złożonej do Sądu Najwyższego komentuje Joanna Żelek.

Na to, jak ważny jest to wyrok w kontekście praw osób transpłciowych uwagę pełnomocnik pani Żelek, zaangażowany w sprawę z ramienia KPH adw. Paweł Knut z Kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci

Wygrana Pani Joanny Żelek już na zawsze wytycza standardy ochrony i traktowania, którego osoby transpłciowe mogą oczekiwać od swoich pracodawców. Tego wyroku Zbigniew Ziobro już nie podważy.

Podobnego zdania jest druga pełnomocniczka, adw. Karolina Gierdal

Sprawa Pani Joanny była, i wciąż pozostaje, szczególnie ważna dla społeczności osób transpłciowych. Cieszy mnie, że potwierdzony w zapadłych orzeczeniach standard ochrony osób transpłciowych przed dyskryminacją w zatrudnieniu nie jest już zagrożony.

 KPH było zaangażowane w sprawę od samego początku gwarantując Joannie Żelek wsparcie prawne świadczone przez jej pełnomocnika i pełnomocniczkę. 

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?