Wesprzyj KPH

W poniedziałek, 14 września Parlament Europejski zajmie się raportem dotyczącym praworządności w Polsce, gdzie kluczowym aspektem ma być sytuacja społeczności LGBTI. Ponad 400 skarg wpłynęło już do Komisji Europejskiej od osób LGBTI żyjących w Polsce. Fundacja Równość.org.pl, Kampania Przeciw Homofobii i ILGA-Europe również złożyły swoje skargi. Posiedzenie PE rozpocznie się o godzinie 17:00 – można je oglądać online.

“Mając na uwadze, że Unia opiera się na takich wartościach jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości, co znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz jest zapisane w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka” – czytamy w raporcie, nad którym Parlament Europejski ma debatować w poniedziałek po południu. Europoseł sprawozdawca, Juan Fernando López Aguilar, jeszcze w zeszłym tygodniu podkreślał, że w dokumencie muszą wybrzmieć  ostatnie wydarzenia wokół społeczności LGBTI, w tym zatrzymania prawie pięćdziesięciu osób na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Interwencja Parlamentu Europejskiego

Raport zwraca uwagę na trzy zagadnienia – funkcjonowanie systemu prawnego, niezależność sądów oraz ochronę praw podstawowych. Parlament Europejski głośno apeluje do polskich władz oraz innych instytucji unijnych wzywając do walki z nienawiścią oraz domagający się zapewnienia ochrony osobom LGBTI przed mową i przestępstwami z nienawiści. Raport przypomina o tzw. “strefach wolnych od LGBT”. Podkreślone zostało, “że z funduszy spójności nie można finansować działań prowadzących do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz że gminy jako pracodawcy muszą przestrzegać dyrektywy Rady 2000/78/WE, która zakazuje dyskryminacji i nękania ze względu na orientację seksualną w sferze zatrudnienia”.

Setki skarg osób LGBTI z Polski u Komisji Europejskiej

Równocześnie do Komisji Europejskiej ciągle wpływają skargi na dramatyczną sytuację osób LGBT w Polsce. Do dzisiaj ich ponad czterysta. Skarżący mówią o zwolnieniach z pracy z powodu orientacji seksualnej, represjach ze strony państwa i urzędników czy poczuciu zagrożenia zdrowia i życia “w strefach wolnych od LGBT”. Jednocześnie do Komisji Europejskiej, sprawozdanie nt. sytuacji osób LGBTI w Polsce złożyły Fundacja Równość.org.pl, Kampania Przeciw Homofobii oraz ILGA-Europe. Poruszona w nim jest kwestia trwającej kampanii nienawiści wymierzonej w społeczność LGBTI oraz efektów wprowadzonych “stref wolnych od LGBT”. Organizacje zwracają szczególną uwagę na ignorowanie przez Policję i Prokuraturę homo– lub transfobicznego charakteru aktów przemocy i dyskryminacji.

Prawa osób LGBTI to prawa człowieka

Będziemy śledzić poniedziałkową debatę i reakcje polskich polityków i polityczek. To ważny moment, by przypomnieć, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale także wspólne wartości – poszanowania godności, wolność, równość, demokracja i praworządność. Prawa osób LGBTI to również prawa człowieka i o tym  niestety kolejny raz międzynarodowe instytucje muszą przypominać  Polsce – mówi Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii.

Natomiast Miko Czerwiński z Fundacji Równość.org.pl zwraca uwagę na to, jaki wpływ uchwały anty-LGBT mają na życie ludzi.

Strefy wolne od LGBT to pierwszy krok na drodze do pogromów. To na rękach polityków i samorządowców, którzy przyjęli te deklaracje, będzie krew osób LGBTI. Już teraz, osoby LGBTI nie czują się w swoich rodzinnych miejscowościach bezpiecznie, boją się utraty pracy, boją się o własne zdrowie i życie – mówi Czerwiński i dodaje – Sytuacja w Polsce jest na tyle poważna, że żąda zdecydowanych reakcji ze strony europejskich instytucji.

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego rozpoczyna się o godzinie 17:00 i można je oglądać TUTAJ.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?