Wesprzyj KPH

Wróć

KPH i inne organizacje społeczne apelują do Prokuratora Generalnego o przeanalizowanie postępowań sądowych dotyczących m.in. obrazy uczuć religijnych

KPH, Fundacja Wolność od Religii i Instytut Spraw Społecznych apelują do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o przeanalizowanie postępowań karnych dotyczących przestępstw przeciwko wolności religii. Chodzi o postępowania w przedmiocie złośliwego przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego oraz obrazy uczuć religijnych (art. 195 i art. 196 Kodeksu karnego). 

Tęczowe Maryjki

Przepis o obrazie uczuć religijnych był nadużywany w sprawach ważnych dla społeczności LGBT+, w tym również w sprawach tzw. Tęczowych Maryjek. KPH jako organizacja społeczna jest reprezentowana przez adw. Marcina Pawelca-Jakowieckiego w dwóch postępowaniach dotyczących obrazy uczuć religijnych poprzez prezentowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą – i to właśnie analiza tych postępowań i roli prokuratury jest tematem apelu.

Pierwsza sprawa dotyczy prezentowania wizerunku Matki Boskiej w tęczowej aureoli podczas marszu równości w Częstochowie. Sądy powszechne umorzyły postępowanie w sprawie, ale z uwagi na skargę nadzwyczajną wniesioną przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę,  sprawa jest w Sądzie Najwyższym i czeka na rozpoznanie (patrz: Tęczowa Maryjka na celowniku Ziobry).

Druga sprawa dotyczy aktywistek, które dystrybuowały naklejki z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli (patrz: 2 lata za Tęczową Maryjkę? Kalendarium). Sądy obu instancji uznały aktywistki za niewinne obrazy uczuć religijnych. Prokurator Generalny wniósł w tej sprawie kasację, wpłynęły również dwie kasacje obocznych oskarżycieli posiłkowych. Aktualnie sprawa oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy, a rozprawa wyznaczona jest na koniec marca. 

Apelujemy, razem z Fundacją Wolność od Religii i Instytutem Spraw Społecznych, do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o przeanalizowanie wspomnianych postępowań sądowych. Nie zgadzamy się na nadużywanie przepisów chroniących wolność sumienia i wyznania wobec osób aktywistycznych. – mówi Annamaria Linczowska z KPH.

Tęcza nie obraża

Wielokrotnie sądy potwierdziły, że prezentowanie tęczy jako symbolu osób LGBT+ w otoczeniu symboli religijnych nie stanowi obrazy uczuć religijnych. Skojarzenia, które budzi tęcza są pozytywne – symbolizuje ona równouprawnienie, jest symbolem osób nieheteronormatywnych, którego ideą jest równouprawnienie ludzi bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, nie wyraża żadnych negatywnych myśli, nie niesie żadnych poniżających treści.

Wskazany Apel dotyczy jeno ułamka postępowań karnych, prowadzonych w sprawach bezpośrednio skorelowanych z wyznaczaniem prawnokarnej granicy wolności wypowiedzi, zgromadzeń oraz wolności ekspresji artystycznej. Obejmuje on m.in postępowania karne, prowadzone w związku z rzekomym znieważeniem przedmiotu czci religijnej (wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z dzieciątkiem Jezus) poprzez ukazanie tychże postaci z aureolą w kolorach tęczy. W postępowaniach tych Kampania Przeciw Homofobii występuje jako tzw. strona społeczna, wspierająca osoby niesłusznie oskarżane o występek z art. 196 kodeksu karnego (przestępstwo obrazy uczuć religijnych). Organizacja społeczne w kierowanym Apelu kierują się troską o przestrzeganie chronionych na gruncie konstytucyjnym i międzynarodowym praw i wolności, równocześnie dostrzegając wielkie niebezpieczeństwo nadmiernej ingerencji organów władzy publicznej we wskazaną wcześniej debatę publiczną. – mówi adwokat Marcin Pawelec-Jakowiecki, reprezentujący KPH, Fundację Wolność od Religii i Instytut Spraw Społecznych.

Przeczytaj fragment apelu

To już drugi apel organizacji społecznych do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

12 lutego ponad 30 organizacji prawoczłowieczych i prodemokratycznych (w tym KPH) oraz ponad 40 znanych osobistości ze świata polityki, mediów, nauki, sztuki podpisało się pod otwartym apelem do Adama Bodnara – apel ten dotyczył przeglądu politycznie motywowanych postępowań prokuratorskich w latach 2015-2023 i rehabilitacji pokrzywdzonych (patrz: KPH podpisuje apel dot. przeglądu politycznie motywowanych postępowań prokuratorskich i rehabilitacji pokrzywdzonych).

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?