Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii uruchamia Program Ochrony Prawnej KPH. Nowa inicjatywa KPH jest adresowana do osób, które stawiają czoła homo- i transfobii aktywnie działając na rzecz społeczności LGBT+. Celem Programu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej tak, by osoby walczące o równość nie musiały samodzielnie mierzyć się z narastającymi na sile represjami prawnymi wynikającymi z ich aktywności. Wśród osób już objętych Programem znajdują się m.in. Bart Staszewski, Margot Szutowicz, zespół Atlasu Nienawiści i Elżbieta Podleśna.

Represje skierowane w stronę osób, które podejmują działania na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce narastają na sile. Nieuzasadnione prawnie najścia policji w prywatnych mieszkaniach, brutalne i bezpodstawne zatrzymania podczas pokojowych demonstracji bez kontaktu z adwokatem/ką czy wszczynanie przez prokuraturę postępowań sądowych – to tylko kilka przykładów problemów, z jakimi mierzą się osoby aktywnie sprzeciwiające się homo- i transfobii. 

Pierwsza linia frontu

Sytuację osób walczących o równość społeczności LGBT+ dodatkowo utrudnia fakt, że homo- i transfobia jest legitymizowana przez władzę. Partia rządząca daje na nią przyzwolenie systematycznie ograniczają przestrzeń dla aktywizmu. Świadoma tego, jak ważną rolę w budowaniu Polski ludzi równych praw odgrywają osoby stojące na pierwszej linii frontu, Kampania Przeciw Homofobii uruchamia Program Ochrony Prawnej. Jego powstanie jest naturalną konsekwencją tego, co KPH robi od kilku lat broniąc m.in. Barta Staszewskiego w wykroczeniowych sprawach dot. tabliczek “Strefy wolne od LGBT”, występując przeciwko TVP w związku z programem “Inwazja”, wspierając prawnie zespół Atlasu Nienawiści, reprezentując aktywistkę Martę Puczyńską represjonowaną w związku z napisami na fasadzie budynku MEN czy kolektyw Stop Bzdurom prześladowany przez władze w związku z tzw. homofobusami.

Inicjując Program Ochrony Prawnej adresowany do osób aktywnie stawiających czoła homo i transfobii, chcemy przede wszystkim wysłać jasny sygnał do społeczności i osób sojuszniczych, że jesteśmy i pomożemy. W razie bezpodstawnych działań prokuratury, zasypywania pozwami cywilnymi czy w innych sytuacjach, w których za swoją działalność na rzecz równości komuś groziłyby konsekwencje prawne – będziemy wspierać. Chcemy, żeby osoby nie bały się działać i były pewne, że zawsze otrzymają pomoc. Ostatni rok utwierdził nas w przekonaniu, że oficjalne ogłoszenie takiego programu jest konieczne – wyjaśnia adw. Karolina Gierdal z KPH. 

Wsparcie w działaniu

Program Ochrony Prawnej KPH jest adresowany zarówno do aktywistek i aktywistów LGBT+ jak i  do wszystkich osób, które w ramach swojej działalności zawodowej, społecznej lub politycznej wspierają, bronią lub występują w imieniu społeczności LGBT+ i którym grożą wymierzone przeciwko nim działania prawne związane z ich aktywnością. Takimi działaniami są m.in. represyjne postępowania karne związane z działalnością aktywistyczną np. za wieszanie tęczowych flag na pomnikach czy w miejscu publicznym, wzywanie na przesłuchania na posterunek policji w związku z protestami, otrzymanie pozwów cywilnych za wypowiedzi publiczne lub w związku ze swoją działalnością jak to jest np. w przypadku Atlasu Nienawiści.

Pomożemy również, gdy jesteś np. nauczycielką i spotykają cię represję za organizowanie Tęczowego Piątku czy dlatego, że wspierasz uczniów i uczennice  LGBT+ – wskazuje Gierdal i dodaje –  Wsparcie kadry nauczycielskiej ma obecnie szczególne znaczenie w związku z pojawieniem się projektu Lex Czarnek. Jest to ustawa, która zwiększa uprawnienia kuratorów oświaty m.in. poprzez wprowadzenie ścieżki odwołania niezgadzającego się z kuratorium dyrektora szkoły. To ustawa zmierzająca do wywołania efektu mrożącego, w powstrzymaniu którego, mamy nadzieję, pomoże nasz Program. 

Nigdy nie będziesz szła sama

W ramach Programu Ochrony Prawnej KPH można liczyć na bezpłatną pomoc prawna, czyli przydzielenie prawniczki lub prawnika, który będzie reprezentować daną osobę w toku całego prowadzonego przeciwko niej postępowania. Oznacza to, że osoby objęte programem KPH będą mogły liczyć m.in. na bezpłatną pomoc prawną, reprezentację przez prawnika lub prawniczkę w sądzie czy na prokuraturze. W niektórych, uzasadnionych przypadkach, KPH pokryje koszty postępowania lub pomoże w zorganizowaniu zbiórki, a także będzie wspierać w nagłośnieniu danej sprawy lub podejmie działania rzecznicze.

Mamy kontakty z wieloma prawnikami i prawniczkami w różnych miejscach Polski, którzy i które działają w sprawach prawnoczłowieczych od lat, lub ich aktywność zaczęła się w związku z wydarzeniami 7go sierpnia lub Strajku Kobiet po 22 października (wyroku TK w sprawie aborcji). To potężna siatka kontaktów z ludźmi, którzy i które swoim zaangażowaniem już potwierdzili/ły gotowość do obrony aktywistów i aktywistek – mówi adw. Karolina Gierdal z KPH. 

Prawo naszą bronią

Do programu Kampanii Przeciw Homofobii może się zgłosić każda osoba, która podejmuje aktywne działania na rzecz społeczności LGBT+ i której w związku z tym grożą wymierzone w nią konsekwencje prawne. Wystarczy wysłać maila na adres pop@kph.org.pl. KPH będzie jednocześnie monitorować to, co dzieje się w przestrzeni społecznej kontaktując się bezpośrednio z osobami, których działalność może potrzebować wsparcia prawnego.

Nawet mierząc się z kryzysem praworządności, reakcją w sprawach, w których prawo wykorzystywane jest jako narzędzie do represji działalności aktywistycznej, nie może być rozłożenie rąk. Jak pokazują ostatnie lata, nawet jeśli rządowi udało się przejąć kontrolę nad częścią władzy sądowniczej, wciąż orzekają niezależne sądy. Ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące niezależności polskiego sądownictwa dają nadzieję, że uda się zażegnać kryzys praworządności. Dlatego będziemy korzystać z przysługujących nam środków prawnych – wyjaśnia Gierdal.

Dzięki Programowi KPH walka o równość jest możliwa

Kampania Przeciw Homofobii oferuje bezpłatne wsparcie prawne osobom mierzącym się z homo- i transfobią od lat.  Do głośnych spraw prowadzonych przez KPH należy m.in. sprawa drukarza z Łodzi, która swój finał miała w Sądzie Najwyższym,  sprawa Jakuba Lendziona, który pozwał szkołę za homofobię i zwyciężył (pierwszy taki wyrok w Polsce) czy sprawa Joanny Żelek – pierwsza, w której polski sąd potwierdził, że osoby transpłciowe są chronione przed dyskryminacją w zatrudnieniu na podstawie tzw. ustawy o równym traktowaniu. Wykorzystywanie przez władze prawa jako narzędzia represji skłoniło KPH do zainicjowania Programu Ochrony Prawnej, którym objęty został już m.in. Bart Staszewski.

Dzięki programowi KPH mogłem i nadal mogę liczyć na bezpłatną pomoc prawną, która jest niezbędna w moim aktywizmie. W czasach gdy jesteśmy pod ciągłą presją, systemowo pozywani i uciszani niezbędne są właśnie takie programy jak ten stworzony przez KPH – mówi Staszewski.

O tym, że dzięki Programowi Ochrony Prawnej KPH osoby aktywistyczne mogą działać, mówi również Kuba Gawron z Atlasu Nienawiści:

Program ochrony prawnej KPH jest ogromnie ważny dla nas. Dzięki niemu możemy nadal monitorować losy homofobicznych uchwał. Nie musimy się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na ochronę prawną. Nie musimy iść na żadne ugody z powodami w celu ratowania naszych finansów. Możemy kontynuować naszą aktywistyczną agendę w sądach. 

Podobnego zdania jest Paulina Pająk, która wspólnie z Kubą Gawronem, Kamilem Maczugą i Pawłem Prenetą tworzą zespół Atlasu Nienawiści:

Jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom prawniczym, które przygotowały obszerne i wymagające specjalistycznej wiedzy odpowiedzi na pozwy adresowane do mnie i zespołu Atlasu Nienawiści. Mam nadzieję, że te obciążające nas wszystkich procesy i wsparcie pro publico bono, które gwarantuje Program Ochrony Prawnej KPH, będą służyły wolności słowa i pogłębionej debacie publicznej dotyczącej dyskryminacji i równych praw osób należących do społeczności LGBTQ+ – wskazuje Pająk.

O tym, jak ważne jest wsparcie prawne, które gwaratuje Program Pomocy Prawnej KPH mówi też Elżbieta Podleśna represjonowana m.in. z powodu tzw. Tęczowej Maryjki:
Jako aktywistka broniąca praw człowieka wiem, jak ważne jest, by był ktoś, kto będzie bronił mnie. Mój pełnomocnik. Ktoś, komu mogę zaufać, że nie tylko zna literę prawa, ale że będzie gotów wyjść poza utarte schematy i poza osobistą wygodę. Pojedzie wydostać mnie z izby zatrzymań, będzie obecny przy przesłuchaniach, stanie obok mnie przed sądem. Da mi poczucie, że naprawdę nie idę sama. Prawnicy KPH tak właśnie rozumieją sens obrony, w której spotykają się najwyższe kompetencje zawodowe z ludzką empatią i solidarnością – podsumowuje Podleśna.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?