13 lipca 2021

Zgłoś nominacje do Koron Równości 2021!

W tym roku Kampania Przeciw Homofobii po raz trzeci przyzna Korony Równości – nagrody dla osób, które przez ostatnie 12 miesięcy były wyjątkowo zaangażowane w działania na rzecz osób LGBT+. Chcemy, żeby to społeczność zdecydowała, które osoby zasłużyły na szczególne wyróżnienie, dlatego stworzyliśmy stronę internetową www.koronyrownosci.pl, na której można proponować swoje kandydatury. Czas na ich wysyłanie mija 3 sierpnia.

Od dziś na stronie Koron Równości możecie typować grupy/osoby, które według was zasługują na wyróżnienie w każdej z sześciu kategorii. Do tej pory nagrody przyznawane były w pięciu obszarach: Zaangażowanie Społeczne, Równe Traktowanie, Życie Polityczne, Prawo oraz Media. W tym roku KPH poszerza ten wachlarz o kategorię Ludzie Internetu, aby docenić osoby szczególnie zaangażowane w przestrzeni wirtualnej. 

Z wytypowanych przez was osób/grup kapituła konkursowa wyłoni po 3 osoby/grupy z danej kategorii, na które potem będzie można głosować przez internet. Osoby/grupy z największą ilością głosów zdobędą Korony Równości 2021!

Kliknij poniżej, by wytypować osoby/grupy, które zasłużyły na to wyróżnienie:

 

 

Zobacz również: