Wesprzyj KPH

Treść rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywającej polskie władze do uchylenia tzw. uchwał anty-LGBT została dostarczona do przedstawicieli wszystkich 2.807 województw, powiatów i gmin z całej Polski. To wspólna inicjatywa działaczy społecznych reprezentujących m.in. Kampanię Przeciw Homofobii, której celem jest doprowadzenie do faktycznego uchylenia homofobicznych uchwał przez wszystkie samorządy w kraju.

W drugiej połowie grudnia Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Polskę do uchylenia tzw. uchwał anty-LGBT wprowadzonych przez 82 samorządy na terenie całego kraju. Jednocześnie Parlament zaapelował  do Komisji Europejskiej o zweryfikowanie w jaki sposób samorządowcy, którzy przyjęli uchwałę, wydają unijne środki. Tym samym Parlament Europejski wysłał wyraźny sygnał władzom lokalnym, aby te zaprzestały działań zmierzających do całkowitego wykluczenia osób LGBT z życia społecznego. 

Obowiązek poinformowania władz lokalnych o decyzji Parlamentu Europejskiego wzięła na siebie Kampania Przeciw Homofobii, współautor Atlasu Nienawiści* – Jakub Gawron oraz działacz społeczny Kamil Maczuga. W tym tygodniu treść  rezolucji została dostarczona do wszystkich 2.807 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W przypadku samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządową Kartę Praw Rodzin dokument został uzupełniony o apel wskazujący na konieczność jak najszybszego uchylenia homofobicznych uchwał. Czytamy w nim m.in., że:

Z uwagi na fakt członkostwa Polski w UE i związanymi z tym obowiązkami spoczywającymi m.in. na przedstawicielach władz lokalnych wskazujemy na konieczność uchylenia przez Państwa jednostkę samorządową uchwały “anty-LGBT”/ “Samorządowej Karty Praw Rodzin” zgodnie z rekomendacjami określonymi w rezolucji uchwalonej przez Parlament Europejski. 

Społecznicy zapowiadają, że będą kontynuować rozpoczęte działania, aż do momentu uchylenia homofobicznych uchwał przez wszystkie samorządy, które je uchwaliły. 

*Współautorami Atlasu Nienawiści są Jakub Gawron i Paulina Pająk. Atlas Nienawiści dostępny jest TUTAJ.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?