Wesprzyj KPH

Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, w którego skład wchodzi Mirosława Makuchowska z KPH, opublikowała dziś postulaty dotyczące praw osób LGBT+. Postulaty powstały w oparciu o transparenty i plakaty z tęczowymi hasłami, które pojawiały się na protestach, a które KPH zebrało w ramach akcji Galeria Protestu. W postulatach m.in. o procedurze uzgadniania płci osób transpłciowych, tzw. strefach wolnych od LGBT i praktykach konwersyjnych.

Na dzisiejszej konferencji prasowej, osoby członkowskie zespołu ds. Praw Osób LGBT Rady Konsultacyjnej przy OSK, w tym Mirosława Makuchowska z KPH, zaprezentowały dwa dokumenty będące podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy. Pierwszy z nich to poradnik dla dziennikarzy i dziennikarek o tym, jak pisać i mówić o osobach LGBT+; drugi natomiast to postulaty i najważniejsze propozycje zmian docelowych i rozwiązań tymczasowych, które poprawiłyby sytuację osób LGBT+ w Polsce.

1. Nic o Was bez Was: głos ulicy słyszany

Postulaty zostały wypracowane na podstawie haseł z transparentów z demonstracji i komentarzy z internetu na temat koniecznych zmian systemowych w danym obszarze. Na początku listopada poprosiliśmy społeczność o przesyłanie nam zdjęć tych transparentów, które zawierały tęczowe hasła. Tak powstała akcja Galeria Protestu, która pomogła Zespołowi ds. praw osób LGBT wypracować postulaty odzwierciedlające głos ulicy.

2. Ku Polsce niehomofobicznej

Jednym z najważniejszych wniosków jest wezwanie samorządów do uwzględnienia skarg RPO oraz uszanowania praw i wartości Unii Europejskiej, a tym samym do wycofania dyskryminujących uchwał, które swoim zasięgiem obejmują już 30% Polski. Zespół Rady Konsultacyjnej podkreślił również wartość edukacji obywateli mniejszych miejscowości w celu oddolnego wpłynięcia na radne i radnych. Wyraził równieżpotrzebę powołania pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania przy burmistrzyniach i burmistrzach oraz prezydent(k)ach miast.

3. Osoby transpłciowe to ludzie

Równego traktowania Zespół oczekuje również dla osób transpłciowych, które muszą obecnie przechodzić przez upokarzający proces uzgadniania płci. Angażuje on nie tylko specjalistki i specjalistów różnych dziedzin, ale również biegłe i biegłych, którzy pozbawiają osobę możliwości stanowienia o sobie. Rada postuluje zmianę polegającą na uregulowaniu procesu uzgadniania płci w procedurze administracyjnej. Skorzystać mogłyby z tej prodcedury również osoby niebinarne, w których dowodach tożsamości nie byłoby ani K, ani M.

4. Nie szkodzić, ale pomagać i wspierać

„Homoseksualność, tożsamość płciowa nie jest chorobą” – mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej Mirosława Makuchowska z KPH wprowadzając temat praktyk konwersyjnych. OSK żąda ich całkowitego zakazu oraz wprowadzenia szkoleń dla lekarek i lekarzy dotyczących aktualnej wiedzy o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Dotyczy to również wprowadzenia rzetelnej opieki zdrowotnej dla osób interpłciowych, zlikwidowanie klauzuli sumienia oraz finansowania ze środków publicznych zabiegów związanych z korektą płci, ponieważ dyskryminacja w obszarze ochrony zdrowia nie może mieć miejsca.

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta

5. Nie dla homofobusów

Zapobiegać jej ma rozszerzenie artykułów 119, 256 i 257 kodeksu karnego dotyczących gróźb, publicznego nawoływania do nienawiści ze względu na “orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe”. Zapewniłoby to ustawową ochronę osób dyskryminowanych i prześladowanych, i wprowadziłoby między innymi zakaz szerzenia dezinformacji np. w postaci homofobusów jeżdżących po ulicach polskich miast. Postulowane jest również przywrócenie prawidłowego działania policji, w której ostatnio spora część społeczeństwa widzi niebezpieczeństwo, a nie instytucję chroniącą ich prawa.

6. Tęczowe rodziny

Kolejna ochrona, o której w dokumencie wspomina Zespół ds. Praw Osób LGBT to ochrona tęczowych rodzin. Chodzi o równość małżeńską (oraz transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa), związki partnerskie oraz możliwość adopcji dzieci przez pary tej samej płci, których nazwisko mogłoby być uwspólnione. Brak tych podstawowych praw to utrudnianie wspólnego życia osobom LGBT, które i tak w Polsce nie mają łatwo.

7. Przede wszystkim edukacja

I to właśnie młodzież powinna być edukowana, by wyrosła na pełne akceptacji osoby dorosłe. Rada Konsultacyjne OSK proponuje wprowadzenie do szkół zajęć antydyskryminacyjnych (na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa), a także– przeszkolenie ich rodziców oraz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy publicznych.

Zachęcamy do przeczytania całego dokumentu zawierającego treści postulatów i dziękujemy za przesyłanie nam zdjęć transparentów, na których podstawie powstał.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?