Wesprzyj KPH

Wróć

Tęcza nie obraża – Prokurator Generalny wycofał skargę nadzwyczajną w kolejnej sprawie dot. obrazy uczuć religijnych

Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał skargę nadzwyczajną w sprawie dotyczącej obrazy uczuć religijnych podczas marszu równości w Częstochowie w 2019 roku, gdzie prezentowany był wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Wycofanie skargi nadzwyczajnej jest skutkiem m.in. apelu KPH, Fundacji Wolność od Religii i Instytutu Spraw Społecznych o przeanalizowanie postępowań sądowych ws. obrazy uczuć religijnych.

O sprawie

W 2019 roku podczas marszu równości w Częstochowie prezentowany był wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Wobec jednego z uczestników marszu wszczęto postępowanie karne o obrazę uczuć religijnych (art. 196 Kodeksu karnego), w wyniku którego skierowano do sądu akt oskarżenia. Postępowanie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego przez sąd rejonowy w 2021 roku. Sąd uznał, że prezentowanie podczas marszu równości wizerunku Matki Boskiej z tęczową aureolą nie jest obrazą uczuć religijnych. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano na możliwość wypaczenia intencji oskarżonego, co może być skutkiem nietolerancji, a nawet dyskryminacji osób LGBT+. 

Prokurator oraz prawnik reprezentujący Ordo Iuris wnieśli zażalenie – sąd okręgowy, rozpoznając zażalenia, utrzymał w mocy postanowienie sądu rejonowego, wskazując że użycie tęczy w miejscu aureoli na wizerunku Matki Boskiej nie stanowi obrazy uczuć religijnych ani ataku na wartości chrześcijańskie. Sąd zwrócił również uwagę na pozytywne konotacje Matki Boskiej jako matki wszystkich oraz na pozytywny, równościowy przekaz marszu, pełen miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Próbując podważyć rozstrzygnięcie sądu okręgowego, ówczesny Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego (patrz: Tęczowa Maryjka na celowniku Ziobry). 

KPH bierze udział w sprawie jako organizacja społeczna (KPH złożyło opinię przyjaciela sądu – amicus curiae) i jest reprezentowane przez adw. Marcina Pawelca-Jakowieckiego.

Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofuje skargę nadzwyczajną

Skarga nadzwyczajna została właśnie wycofana przez Prokuratora Generalnego. Wycofanie skargi jest skutkiem m.in. apelu KPH, Fundacji Wolność od Religii i Instytutu Spraw Społecznych (patrz: KPH i inne organizacje społeczne apelują do Prokuratora Generalnego o przeanalizowanie postępowań sądowych dotyczących m.in. obrazy uczuć religijnych). Skarga od początku budziła wątpliwości co do swojej zasadności – sądy dwóch instancji (sąd rejonowy i sąd okręgowy) umorzyły postępowanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. 

Warto podkreślić, że to już druga sprawa, w której apel w/w organizacji przyniósł zamierzony skutek (patrz: Tęcza nie obraża – końcowy wyrok Sądu Najwyższego ws. aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych).

Jako KPH bardzo cieszymy się, że kolejna sprawa o obrazę uczuć religijnych przez tęczową aureolę kończy się. Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, złożona od prawomocnego umorzenia postępowania ze względu na brak znamion czynu zabronionego, od początku mogła budzić wątpliwości, co do swojej zasadności. Dlatego tym bardziej doceniamy wycofanie jej przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. – komentuje Annamaria Linczowska z KPH. 

Cofnięcie wniesionej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego, prof. Adama Bodnara, to symbol nadchodzących zmian w sferze działalności prokuratury. Od wielu lat postępowania karne, prowadzone w związku z rzekomo „znieważającym” wydźwiękiem tęczowych Matek Boskich, elektryzowały opinię publiczną i nasuwały pytania o potencjalne instrumentalizowane prawa karnego, które służyć miało kneblowaniu debaty publicznej dotyczącej sytuacji prawnej i społecznej osób LGBT+. Powtórzę to, co mówiłem od lat na salach sądowych – tęcza nie obraża! – dodaje adw. Marcin Pawelec-Jakowiecki, KPH.

 

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?