Wesprzyj KPH

Wróć

Tęcza nie obraża – końcowy wyrok Sądu Najwyższego ws. aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych

Dzisiaj (28 marca) w Sądzie Najwyższym odbyła się rozprawa kasacyjna ws. trzech aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych poprzez rozwieszanie naklejek z wizerunkiem matki boskiej częstochowskiej z tęczową aureolą. Sąd oddalił kasacje złożone przez pełnomocników ubocznych oskarżycieli posiłkowych, a kasacja Prokuratora Rejonowego w Płocku została skutecznie cofnięta. Sąd Najwyższy uznał, iż kasacje wniesione przez pełnomocników Kai Godek i Tadeusza Łebkowskiego są bezzasadne w stopniu oczywistym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2024 r., sygn. akt V KK 430/22). 

O sprawie

W 2019 roku w jednym z kościołów w Płocku ustawiono instalację grobu pańskiego, na którego ściany składały się pudełka symbolizujące poszczególne grzechy. Obok egoizmu, nienawiści czy zdrady, pojawiły się tam “gender” oraz “LGBT”. W odpowiedzi na tę instalację, Elżbieta Podleśna, Joanna Gzyra-Iskandar i Anna Prus rozwiesiły w okolicy kościoła naklejki z wizerunkiem matki boskiej częstochowskiej z tęczową aureolą. Aktywistki zostały oskarżone o obrazę uczuć religijnych, tj. przestępstwo z art. 196 Kodeksu karnego (patrz: 2 lata za Tęczową Maryjkę? Kalendarium). Sądy dwóch instancji (wyrok Sądu Rejonowego w Płocku z 2.03.2021 r. oraz Sądu Okręgowego w Płocku z 12.01.2022 r.) uniewinniły aktywistki w całości od zarzucanego im czynu. Pełnomocnicy uboczni oskarżycieli posiłkowych oraz Prokurator Rejonowy w Płocku złożyli kasacje.

KPH bierze udział w sprawie jako strona społeczna i jest reprezentowane przez adw. Marcina Pawelca-Jakowieckiego.

Tęcza nie obraża

W dzisiejszym wyroku Sąd Najwyższy oddalił kasacje pełnomocników ubocznych oskarżycieli posiłkowych (Kai Godek i Tadeusza Łebkowskiego), złożone od wyroku sądu II instancji. Sąd nie podzielił przedstawionych w nich argumentów, odwołujących się w dużej mierze do ustalonego już wcześniej stanu faktycznego sprawy. Kasacje te uznane zostały jako wadliwe konstrukcyjnie i bezzasadne w stopniu oczywistym. 

Cieszymy się, że ta sprawa w końcu się zakończyła. Oddalając kasacje, Sąd Najwyższy potwierdził, że tęcza nie obraża! Doceniamy również wycofanie kasacji przez prokuratora – złożony przez KPH, Fundację Wolność od Religii i Instytut Spraw Społecznych apel odniósł skutek. – komentuje Annamaria Linczowska z KPH. 

adw. Marcin Pawelec-Jakowiecki dodaje: Sąd Najwyższy słusznie uznał wywiedzione w sprawie kasacje jako bezzasadne w stopniu oczywistym. Stawiane w nich bowiem zarzuty były w rzeczywistości niedopuszczalne na etapie kasacyjnym, ich sama konstrukcja świadczyła o ich bezzasadności. Skarżący kasacyjnie, dodajmy do tego – podmioty fachowe, przedstawili środki zaskarżenia na granicy dopuszczalności. Zarzuty kasacyjne były wadliwie skonstruowane, argumentacja zawarta w kasacjach stanowiła niedopuszczalną polemikę, jeden zaś z zarzutów zawartych w kasacji pełnomocnika Tadeusza Łebkowskiego świadczył nie tyle o rażącym naruszeniu prawa przez Sąd Odwoławczy, lecz o nieznajomości istoty strony podmiotowej przestępstwa przez skarżącego kasacyjnie. Nie były to kasacje, lecz kompromitacje.

Dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego to kolejne potwierdzenie, że tęcza nie obraża. Tęcza będąca symbolem społeczności LGBT+ ma wyłącznie pozytywne konotacje, zatem zestawienie jej z jakimkolwiek przedmiotem kultu (np. z obrazem) nie jest przestępstwem opisanym w art. 196 Kodeksu karnego.

Również cofnięcie kasacji przez Prokuraturę nas cieszy. Oznacza to, że apel KPH, Fundacji Wolność od Religii i Instytutu Spraw Społecznych do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o przeanalizowanie postępowań karnych dotyczących przestępstw przeciwko wolności religii odniósł skutek (patrz: KPH i inne organizacje społeczne apelują do Prokuratora Generalnego o przeanalizowanie postępowań sądowych dotyczących m.in. obrazy uczuć religijnych). Wnosiliśmy w nim m.in. o wycofanie kasacji prokuratorskiej z tej sprawy, wskazując, że “Tęcza wskazuje bowiem na potrzebę wspólnego dążenia do urzeczywistnienia równości wobec prawa, zakazu dyskryminacji osób LGBT+, jak także afirmację różnorodności – stanowiącej substrat pluralizmu społecznego, będącego filarem demokratycznego państwa prawa. Sześciokolorowa tęcza – jako symbol osób LGBT+, nie zawiera w sobie jakichkolwiek elementów obelżywych czy pogardliwych, jej zestawienie z jakimkolwiek przedmiotem czci religijnej nie stanowi znieważenia w ujęciu art. 196 k.k”.


Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?