Wesprzyj KPH

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę portalu DoRzeczy.pl w sprawie udostępnienia redakcji listy szkół biorących udział w Tęczowym Piątku. Wyrok nie jest prawomocny.

Dzisiaj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa, na której przeciw sobie stanęły Kampania Przeciw Homofobii i redakcja portalu DoRzeczy.pl. Sprawa dotyczyła listy szkół, które w 2018 roku wzięły udział w Tęczowym Piątku. Redaktor naczelny portalu, Paweł Lisicki, postanowił wytoczyć KPH sprawę twierdząc, że organizacja powinna udostępnić listę. Ze względu na usunięcie przez KPH danych dotyczących ubiegłorocznej edycji Tęczowego Piątku sąd skargę oddalił. Gdyby jednak organizacja nadal posiadała takie informacje, musiałby je udostępnić.

KPH murem za szkołami

Akcja Tęczowy Piątek, pomimo tego, że w 2018 roku została zorganizowana po raz trzeci, jeszcze nigdy nie budziła tylu emocji. A wszystko za sprawą serii bezpodstawnie atakujących materiałów medialnych opublikowanych m.in. na stronie DoRzeczy.pl, fronda.pl czy w TVP Info*.

Z mediów dotarły do nas informacje o szkołach, które pod wpływem negatywnej prasy zrezygnowały z organizacji Tęczowego Piątku. Jako organizacja działająca na rzecz osób LGBT, ich rodzin i bliskich nie mogliśmy pozwolić na medialną nagonkę na młodzież i kadrę szkolną. Dlatego zdecydowaliśmy się nie informować o szkołach i osobach, które zgłosiły się do nas z prośbą o przekazanie materiałów pomocnych w przeprowadzeniu Tęczowego Piątku – tłumaczy Joanna Skonieczna z KPH.

 W dzisiejszym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał jednak, że gdyby KPH nadal posiadała takie informacje to powinna je udostępnić portalowi DoRzeczy.pl.

Choć zgadzamy się z wyrokiem Sądu, to nie możemy podzielić niektórych argumentów, które zostały przywołane w ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia. W naszej ocenie w tej sprawie wystąpiły okoliczności, m.in. takie jak konieczność ochrony bezpieczeństwa uczniów i rodziców uczestniczących w Tęczowym Piątku, które uzasadniały odmowę udzielenia tego rodzaju informacji – wskazują adw. Karolina Gierdal i adw. Paweł Knut, prawnicy KPH.

Tęczowy Piątek – zamiast atakować należy wspierać

Tęczowy Piątek  organizowany jest w szkołach na terenie całej Polski od trzech lat. Akcja ma na celu pokazać młodzieży LGBTQI, że w szkole jest miejsce również dla niej – że może czuć się w niej bezpiecznie i w pełni realizować swój potencjał.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPH wspólnie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, aż 70 proc. osób LGBT doznało przemocy, a w 12 proc. przypadków doszło do niej w szkole – mówi Skonieczna i dodaje –  Dlatego Tęczowy Piątek jest szkołom tak potrzebny. Tym bardziej, że akcja realizuje założenia Ustawy Prawo Oświatowe.

A ta swojej preambule przewiduje, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”, co też robi Tęczowy Piątek.

 

*Fronda.pl, Diabeł z ,,Tęczowego Piątku” wyciąga ręce po wasze dzieci! Oto, co trzeba zrobić, 25.10.2018

*TVP Info, program „Minęła dwudziesta”, 25.10.2018

*DoRzeczy.pl, Odpowiedź „Do Rzeczy” na „tęczowy piątek”, 26.10.2018

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?