Wesprzyj KPH

Wróć

Dolny Śląsk, Podkarpacie – gminy i powiaty, które utrzymują Samorządowe Karty Praw Rodzin zgłoszone do prokuratury

Gminy i powiaty, które utrzymują Samorządowe Karty Praw Rodzin (SKPR) – uchwały stworzone przez Ordo Iuris – trafiają do prokuratury z powodu nieprawidłowości związanych z funduszami europejskimi. Pod koniec grudnia 2023 r. Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” zgłosiła dwie uchwały z podkarpacia, 23 kwietnia 2024 r. uchwałę obowiązującą na Dolnym Śląsku. Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczą analogicznych sytuacji: władze samorządowe poświadczyły nieprawdę i sięgnęły po fundusze europejskie niezgodnie z prawem, a władze wojewódzkie im to umożliwiły. Utrzymywanie w mocy SKPR nie spełnia wymogu przestrzegania Europejskiej Karty Praw Podstawowych, który jest warunkiem otrzymania unijnych środków.

Gmina Gromadka, Dolny Śląsk

23 kwietnia Koalicja “Equality Watch” dostarczyła do prokuratur wszystkich szczebli (Krajowej, Regionalnej, Okręgowej i Rejonowej) zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze gminy Gromadka oraz władze województwa dolnośląskiego:

  • poświadczenia nieprawdy (art. 271 k.k.) przez zarząd gminy Gromadka w celu uzyskania nienależnych funduszy europejskich,
  • przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków (art. 231 k.k.) przez zarząd województwa dolnośląskiego, co spowodowało działanie na szkodę interesu publicznego.

Powtarza się historia z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Władze gminy Gromadka poświadczyly nieprawdę o braku dyskryminacyjnych uchwał, a Dolnośląski Urząd Marszałkowski przekroczył uprawnienia przyznając tej gminie fundusze unijne. Urząd złamał art. 21 Karty Praw Podstawowych zakazujący dyskryminacji oraz Umowę Partnerstwa zakazującą finansowania projektów z udziałem “stref wolnych od LGBT”. Na straży tych przepisów mają stać polskie instytucje. Czyli w tym przypadku dolnośląska prokuratura. Wykorzystamy wszystkie możliwe ścieżki, żeby ją przekonać do działania w obronie unijnego prawa i polskiej praworządności. Nie można dopuścić do tego, żeby prokuratura kierowana przez Adama Bodnara chroniła urzędy marszałkowskie przyznające bezprawnie unijne fundusze strefom anty-LGBT. To rodzi zagrożenie, że dyskryminujące uchwały znowu zaczną być przyjmowane – mówi Jakub Gawron, Atlas Nienawiści, “Equality Watch”

Powiaty łańcucki i dębicki, podkarpackie

Analogiczna sytuacja miała miejsce w województwie podkarpackim: dwa powiaty utrzymujące SKPR – dębicki i łańcucki – sięgnęły po nienależne środki unijne, władze wojewódzkie im to umożliwiły, a 20 grudnia 2023 r. “Equality Watch” złożyła zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Podkarpaciu ma zbliżoną treść do tego dolnośląskiego i skupia się na tych samych artykułach kodeksu karnego: poświadczenia nieprawdy (art. 271 k.k.) oraz przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków (art. 231 k.k.).

W ostatnich tygodniach “Equality Watch” otrzymała informację o odmowie wszczęcia postępowania, na którą składa zażalenie. Organizacje należące do Koalicji zapowiadają, że będą odwoływać się do wyższych instancji, włącznie z Komisją Europejską, aż do skutku. Są przekonane, że przesłanki ku temu, żeby uznać SKPR za uchwałę dyskryminującą i ukarać łamiące prawo władze są wystarczające.

Lubelskie – przykład dobrych praktyk

Urząd Marszałkowski w województwie lubelskim może z kolei służyć za przykład adekwatnej i konsekwentnej reakcji na próbę uzyskania nienależnych funduszy europejskich przez miasto Radzyń Podlaski, utrzymujące dyskryminującą uchwałę.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego słusznie odmówił przyznania środków z UE Radzyniowi Podlaskiemu (patrz: Koalicja “Equality Watch” reaguje przeciwko wprowadzaniu w błąd mieszkanek i mieszkańców Radzynia Podlaskiego), w którym obowiązuje dokładnie taka sama Samorządowa Karta Praw Rodzin.

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania na Podkarpaciu motywowaliśmy m.in. faktem, że występują poważne rozbieżności w przedmiocie oceny dyskryminującego charakteru Samorządowych Kart Praw Rodzin. O słusznej interpretacji przepisów przez lubelski Urząd informujemy również dolnośląską prokuraturę. Planujemy doprowadzić do orzeczenia jednoznacznie uznającego SKPR za uchwałę niezgodną z prawem i uchylenia pozostałych 10 kart obowiązujących w różnych miejscach w kraju – komentuje Annamaria Linczowska, KPH, „Equality Watch”

SKPR narusza Kartę Praw Podstawowych i inne przepisy

Koalicja “Equality Watch” jest pewna, że uchwały SKPR mają dyskryminujący charakter i są wymierzone przede wszystkim w społeczność osób LGBT+, ale nie tylko. Uchwały promują jeden model rodziny oparty na małżeństwie kobiety i mężczyzny, którzy posiadają wspólne dzieci, wykluczają inne grupy społeczne, m.in. rodziny niepełne, patchworkowe, samodzielnych rodziców czy rodziców pozostających w relacjach nieformalnych.

Dodatkowo, stanowią przekroczenie uprawnień władz samorządowych, które zobowiązane są do działania w obrębie obowiązującego w Polsce prawa, wywołują zakazany przez ETPC i TSUE efekt mrożący.

SKPR-y nawołują do dyskryminacji instytucjonalnej. Ten zapis z Samorządowej Karty Praw Rodzin został uznany przez Komisję Europejską i Parlament Europejski za dyskryminujący: “Programy współpracy z organizacjami społecznymi powinny uwzględniać zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz wykluczać finansowanie projektów, które godzą w te wartości. Konieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny. Także regulaminy samorządowych konkursów dla organizacji społecznych powinny zostać uzupełnione o standardy wzmacniające rodzinę i małżeństwo oraz wykluczające przeznaczanie środków na działania podważające konstytucyjne fundamenty prawa rodzinnego lub godzące w prawa obywateli”.

Warunkiem otrzymania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej (2021-2027) jest przestrzeganie KPP i zasady równości szans i niedyskryminacji. Zatem jednostki samorządowe, które utrzymują SKPR nie powinny, zgodnie z prawem, otrzymywać unijnych pieniędzy.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?