Wesprzyj KPH

Historia dzieje się na naszych oczach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obalił mit art. 18 stwierdzając, że Konstytucja RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych. Wszystko za sprawą Jakuba i Dawida – pary walczącej o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.

Jakub i Dawid pobrali się w czerwcu 2017 roku na Maderze. Wiosną 2018 postanowili dokonać transkrypcji  aktu małżeństwa w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego Niestety. Po dwóch miesiącach oczekiwania w maju otrzymaliśmy odmowę. Para postanowiła nie odpuszczać i z pomocą Kampania Przeciw Homofobii reprezentowanej przez r.pr Adam Kuczyńska skierowali skargę do sądu.  Choć Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił ich skargę. to w uzasadnieniu do wyroku rozprawił się z art. 18 Konstytucji RP.

Art. 18 nie jest przeszkodą dla równości małżeńskiej

W uzasadnieniu WSA można przeczytać: „Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Sądu zgodzić można się ze Skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Z tego względu treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana. Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”.

Mit obalony

Jakub i Dawid opuścili salę sądową z negatywnym wyrokiem. Sąd odmówił transkrypcji zagranicznego aktu ich małżeństwa. Sukces upatrują w uzasadnieniu decyzji podjętej przez sąd która napawa parę optymizmem i nadzieją

Mimo, że sąd odmówił rejestracji naszego małżeństwa, to czujemy, że zrobiliśmy ogromny krok do końcowego sukcesu. To uzasadnienie  obala mit artykułu 18-go. Przez lata powoływali się na niego prawicowi publicyści i politycy odmawiający nam prawa do małżeństw, a teraz ich teorie runęły jak domek z kart. Będziemy dalej walczyć o nas, o nasze małżeństwo o równość, ale dzięki temu uzasadnieniu zyskaliśmy w tej walce wielkiego sojusznika – Konstytucję – komentuje orzeczenie małżeństwo.

Na pozytywny aspekt orzeczenia wskazuje również pełnomocnik Jakuba i Dawida, r.pr. Adam Kuczyński:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, chociaż oddalił naszą skargę, należy uznać za przełom i krok naprzód w walce o prawa osób LGBT. Jest to pierwszy znany mi wyrok polskiego sądu, w którym jednoznacznie i wprost stwierdzono, iż artykuł 18 Konstytucji RP nie stoi na przeszkodzie do wprowadzenia w Polsce instytucji małżeństwa osób tej samej płci.

Uzasadnienie sądu dostępne TUTAJ

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?