Wesprzyj KPH

7 lipca RPO, Prof. Marcin Wiącek spotkał się z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób LGBT+ w ramach inicjatywy “Nasz Rzecznik”. W wyniku spotkania, w którym udział wzięły takie organizacja jak:  KPH, Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie My, Rodzice oraz Federacja Znaki Równości, RPO Wiącek zobowiązał się do wystosowania apelu do wszystkich samorządów w Polsce ws. uchylenia tzw. uchwał anty-LGBT.

W pierwszym tygodniu lipca doszło do spotkania pomiędzy RPO Marcinem Wiąckiem, a organizacjami społecznymi reprezentowanymi przez: Justynę Nakielską (KPH), Milenę Adamczewską (Miłość Nie Wyklucza), Dorotę Stobiecką (My, Rodzice) oraz Pawła Szulewskiego (Federacja Znaki Równości).  W agendzie spotkania znalazły się takie tematy jak: strefy wolne od LGBT, mowa i przestępstwa z nienawiści, sytuacja dzieci z tęczowych rodzin oraz prawa osób transpłciowych. 

Po wysłuchaniu argumentów strony społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich zobowiązał się do wystosowania apelu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o uchylenie uchwał anty-LGBT w związku z ostatnimi prawomocnymi wyrokami NSA. Jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, RPO nie wyklucza podjęcia działań prawnych. Wiącek zadeklarował również, że pochyli się nad treścią Samorządowych Kart Praw Rodzin. Co więcej, RPO oznajmił, że jego biuro sporządzi opinię prawną  do projektu ustawy nowelizującej KRO i PASC z uwzględnieniem wyroku TSUE i problemów praktycznych, z którymi mierzą się tęczowe rodziny. Analizie prawnej poddany zostanie również niedawno opublikowany Krajowy Program na Rzecz Równego Traktowania, z uwzględnieniem fragmentów dot. osób LGBT+. Rzecznik zapewnił reprezentatów/ki obecnych na spotkaniu organizacji, że na spotkaniu z Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Anną Schmidt, poruszy kwestię zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie opublikowanych Wytycznych ws. wdrażania Strategii UE na rzecz ochrony praw osób LGBTQIA oraz kwestię spotkania Pełnomocniczki z organizacjami LGBT+. Na liście działań wymienionych przez RPO znalazły się również: kontynuowanie działań edukacyjnych w obszarze praw osób LGBT+; organizacja spotkań z lokalnymi organizacjami LGBT+ oraz przeanalizowanie kwestii sposobu prowadzenia i ogłaszania konsultacji publicznych wokół projektów aktów prawnych. Jeżeli chodzi o osoby transpłciowe, to RPO zobowiązał się do podjęcia działań na rzecz ochrony tej grupy osób m.in. poprzez aktualizację Przewodnika w sprawach o ustalenie płci metrykalnej.

KPH wspólnie z organizacjami obecnymi na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zobowiązuje się do zacieśniania współpracy i monitorowania działań prof. Marcina Wiącka tak, aby wzmocnić efektywne interweniowanie w przypadku naruszeń praw osób LGBT+. Będziemy się upewniać, że usłyszane słowa są przekuwane w czyny:  jesteśmy otwarci/te na współpracę i gotowi/e wspierać Rzecznika w jego działaniach na rzecz społeczności LGBT+.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?