Wesprzyj KPH

W czwartek rano (19 sierpnia 2021 r.) zostały wznowione obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego poświęcone tzw. uchwale anty-LGBT. W wyniku głosowania uchwała została utrzymana – za uchyleniem haniebnej uchwały oddano 15 głosów, przeciw uchyleniu 23. Decyzję Sejmiku komentuje KPH. 

Dzisiaj, 19 sierpnia radne i radni PiS swoimi głosami zafundowali mieszkankom i mieszkańcom Małopolski życie w niepewności i strachu o jutro. Nie wykorzystali szansy, żeby naprawić popełniony przez siebie błąd skazując tym samym osoby LGBT mieszkające w regionie na dalsze wykluczenie.

Nie posłuchano opinii ekspertów/ek prawnych apelujących o uchylenie uchwały: ani Rzecznika Praw Obywatelskich i jego biura, ani ekspertów/ek unijnych, ani swoich własnych prawników/czek. Zignorowano ostrzeżenia Komisji Europejskiej o zerwaniu negocjacji i utracie miliardów euro z funduszy unijnych. Tzw. uchwała anty-LGBT nadal będzie dyskryminować setki tysięcy osób LGBT, a Unia Europejska na dyskryminację się nie godzi. Głosując za uchwałą hańby radne i radni PiS odrzucili fundamentalne wartości, na których opiera się Unia Europejska, jakimi są poszanowanie godności ludzkiej i poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości. To pewne, że utrzymanie w mocy dyskryminującej uchwały tylko pogłębi istniejące problemy województwa, a winę za to ponosić będzie bezsprzecznie PiS.

Komisja Europejska dała czas zarządowi województwa na uchylenie uchwały do 14 września: radni/e mają więc jeszcze niecały miesiąc, żeby się opamiętać. Jeszcze w tym tygodniu, w piątek 20 sierpnia o godz. 10:00 odbędzie się zdalne posiedzenie komisji ds. petycji i wniosków Sejmiku Województwa Małopolskiego. Będzie na nim rozpatrywana petycja o uchylenie tzw. uchwały anty-LGBT złożona przez małopolską Federację Znaki Równości, pod którą podpisało się kilka tysięcy osób. KPH wysłało w tej sprawie pismo popierające uchylenie uchwały.

Kampania Przeciw Homofobii niezmiennie apeluje do Sejmiku Województwa Małopolskiego i innych jednostek samorządowych o uchylenie dyskryminujących uchwał. Czas zrobić krok do przodu i stanąć po stronie ludzi, którzy wykluczani przez homofobiczną uchwałę cierpią. A na to żaden samorząd nie może się godzić.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?