Wesprzyj KPH

List otwarty Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii do Rady Miasta Siedlce

Szanowne Radne i Radni Siedlec,

Piszemy do Państwa w odpowiedzi na liczne głosy zatroskanych mieszkanek i mieszkańców Siedlec, którzy zwrócili się do naszego stowarzyszenia  z prośbą o interwencję w sprawie wzbudzającej ich niepokój, tj. Samorządowej Karty Praw Rodzin, która będzie głosowana na najbliższym posiedzeniu Państwa Rady.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy ponad 40 jednostek samorządowych na terenie całej Polski odrzuciło uchwały zbliżone treścią do tej, którą będą Państwo się zajmować 27 maja. Ostatnio Samorządową Kartę Praw Rodzin odrzucili radni i radne  Sejmiku Wielkopolskiego zwracając uwagę na poważne niebezpieczeństwo, które czyha na polskie rodziny ukryte w zapisach tej Karty.

Rodzina jest tam, gdzie jest miłość. Definiowanie rodziny  poprzez liczbę czy płeć jej członków, co czyni Samorządowa Karta Praw Rodzin, jest krzywdzące, a katastrofalne  skutki jej wprowadzenia odczują przede wszystkim dzieci. Dzieci wychowywane przez samotne matki, maluchy, nad którymi opiekę sprawują dziadkowie, chłopcy i dziewczynki, które żyją w domu z tatą wdowcem, córki i synowie matek, które tworzą związki partnerskie. Jako ludzie, dla których dobro rodziny jest jedną z najważniejszych wartości nie możemy pozwolić, aby uderzająca w dobro polskiej rodziny Samorządowa Karta Praw wybranych Rodzin odebrała siedleckim rodzinom poczucie bezpieczeństwa w tych jakże trudnych dla wszystkich czasach.

W artykule 1 Konstytucji RP jest jasno zapisane, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oraz że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32). Co więcej, art. 18 wymaga od władz publicznych, a więc także od Państwa, aby otaczały one opieką rodzicielstwo i macierzyństwo. Ustawa zasadnicza mówi również o tym, że władze publiczne mają obowiązek kierowania się dobrem rodziny w prowadzonej przez siebie polityce społecznej i ekonomicznej. Po przyjęciu przez Państwa Samorządowej Karty Praw Rodzin realizacja obowiązków nałożonych przez Konstytucję RP na siedleckie władze nie będzie możliwa, albowiem Karta wyklucza szereg rodzin, takich jak np. rodziny tworzone przez związki kohabitacyjne, matki samodzielnie wychowujące dzieci oraz rodziny niepełne. Z uwagi na opisane powyżej obowiązki ciążące na władzy względem rodzin, a także w związku z treścią art. 72 Konstytucji RP wymagającego od władz publicznych tego, aby stały na straży praw dziecka – każdego dziecka niezależnie od kształtu rodziny, w której jest wychowywane –  wskazane jest, aby wzięli Państwo przykład z kolegów i koleżanek samorządowców, którzy w trosce o obywateli i obywatelki Samorządową Kartę Praw Rodzin odrzucili i zrobili to samo.

Posiedzenie Rady Siedlec zaplanowane na 27 maja to dla Państwa wielka szansa. To dzień, kiedy będą mogli Państwo stanąć po stronie siedleckich rodzin, które z racji swojej różnorodności stanowią o sile miasta, którego los leży w Państwa rękach. Siedlce to dla nich mała ojczyzna, którą tworzą  ludzie w niej mieszkający i rodziny, do których należą. Troska o dobro rodzin – od najmłodszego dziecka po najstarszego z dziadków – to coś, co łączy Państwa oraz mieszkanki i mieszkańców zatroskanych o przyszłość Siedlec. Przyszłość, która jest zagrożona przez obce lokalnej społeczności radykalne środowiska stojące za Samorządową Kartą Praw Rodzin podejmujące próbę ingerencji w panujący w Siedlcach ład i porządek. Dlatego apelujemy do Państwa, aby stanęli Państwo po stronie siedleckich rodzin i zagłosowali przeciwko Samorządowej Karcie Praw Rodzin.

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Do wiadomości:

  1. Prezydent Miasta Siedlce, Andrzej Sitnik

  2. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?