Wesprzyj KPH

KPH na liście sygnatariuszy oświadczenia organizacji pozarządowych w sprawie kryzysu społecznego jaki ma miejsce w Polsce. Razem z KPH oświadczenie podpisały m.in. Centrum Praw Kobiet, Greenpeace Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego i Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Poza diagnozą obecnej sytuacji i krytycznym stanowiskiem względem władz organizacje zadeklarowały wsparcie protestującym w ramach swoich kompetencji i możliwości. 

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie kryzysu społecznego:

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych  stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzącej wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa  do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący, którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji i możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej:

 1. Archiwum Osiatyńskiego
 2. Centrum Praw Kobiet
 3. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 4. Forum Darczyńców w Polsce
 5. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 6. Fundacja ARTinTRANSLATION
 7. Fundacja Autonomia
 8. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 9. Fundacja Centrum Cyfrowe
 10. Fundacja EduTank
 11. Fundacja Feminoteka
 12. Fundacja im. Stefana Batorego
 13. Fundacja Katarzyny Kozyry
 14. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 15. Fundacja Liberte
 16. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 17. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 18. Fundacja Panoptykon
 19. Fundacja Pole Dialogu
 20. Fundacja Res Publica
 21. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 22. Fundacja SaveOneChild
 23. Fundacja im. Roberta Schumana
 24. Fundacja w Stronę Dialogu
 25. Fundacja Szkoła z Klasą
 26. Fundacja Sztuczna
 27. Greenpeace Polska
 28. Grupa Ponton
 29. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 30. Inicjatywa Wolne Sądy
 31. Instytut Progresywnego Myślenia
 32. Instytut Spraw Publicznych
 33. Instytut Zdrowia i Hortiterapii
 34. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 35. Kampania Przeciw Homofobii
 36. Kobiety Filmu
 37. Komitet Obrony Demokracji
 38. Kongres Kobiet
 39. Krytyka Polityczna
 40. Kultura Liberalna
 41. Obywatele dla Edukacji
 42. Obywatele Kultury
 43. Obywatele RP
 44. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 45. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 46. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 47. Projekt: Polska
 48. Razem dla Konarzewa
 49. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 50. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
 51. Stowarzyszenie Amnesty International
 52. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 53. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 54. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 55. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 56. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
 57. Stowarzyszenie Państwomiasto
 58. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 59. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 60. Wiosna bez Barier
 61. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?