Wesprzyj KPH

Wróć

20 lat Polski w Unii Europejskiej! Mamy wiele powodów do świętowania również jako społeczność LGBT+

Dzisiaj świętujemy okrągłą rocznicę dołączenia Polski do Unii Europejskiej. Od 20 lat jesteśmy częścią Wspólnoty i nie mamy wątpliwości, że miejsce Polski jest w Unii. Członkostwo jest również ważne z perspektywy ochrony praw człowieka osób LGBT+. 

Wpływ UE na osoby LGBT+

Bycie częścią Unii Europejskiej wpływa na życie nas wszystkich, w tym również osób LGBT+ w Polsce i pomaga nam działać na rzecz równości. Cieszymy się, że dzięki prawu UE i strukturze funduszów UE możemy jeszcze skuteczniej walczyć z dyskryminującymi uchwałami (tzw. uchwały przeciwko ideologii LGBT, Samorządowe Karty Praw Rodziny). Polska jako państwo członkowskie musi respektować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym również te, z których wynika, że:

  • państwo członkowskie powinno ujawnić dane obu rodziców (mam/ ojców) w dokumentach podróży dziecka (paszport/ dowód osobisty), co wynika z wolności swobodnego przemieszczania się (art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu UE) – orzeczenie TSUE, 
  • ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy obejmuje wszystkich, bez względu na umowę (a więc nie tylko umowa o pracę, ale też np. B2B) – Przełomowe orzeczenie TSUE.

Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej!

Codziennie dostrzegamy wartości wynikające z przynależności do Unii Europejskiej z perspektywy działania na rzecz równouprawnienia osób LGBT+ w Polsce. Przypominamy, że obecność Polski w UE to: 

  • konieczność poszanowania przez Polskę wartości unijnych, w tym niedyskryminacji, równości i praw człowieka osób LGBT+, 
  • dostęp do funduszy UE i możliwości rozwoju w poszanowaniu wartości unijnych, w tym niedyskryminacji, 
  • obowiązek przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czego życzymy sobie z okazji jubileuszu?

  • równości, poszanowania praw każdej osoby
  • prawdziwie otwartych granic!
  • bezpieczeństwa w każdym kraju dla wszystkich rodzin, w tym także tęczowych, tworzonych przez pary osób tej samej płci
  • kolejnych lat razem, bo miejsce Polski jest w UE

Od 20 lat jesteśmy częścią Wspólnoty i nie mamy wątpliwości, że miejsce Polski jest w UE.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?