Wesprzyj KPH

Zdaniem Warszawskiej Sędzi 'zdrowy rozsądek i potrzeba dystansu wobec rzeczywistości’ pozwala funkcjonariuszom policji wyzywać zatrzymanego do 'pedałów’.

[więcej na stronie]

W minionym tygodniu, jeden z warszawskich sądów rejonowych wydał kontrowersyjne postanowienie w prowadzonej przez KPH sprawie dot. przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy Policji. Sąd postanowił częściowo umorzyć postępowanie względem obu policjantów m.in. w zakresie publicznego i wielokrotnego znieważenia (w tym poprzez użycie słowa „pedał”) pokrzywdzonego, będącego klientem KPH.

Mimo bezspornego ustalenia (na podstawie zebranego materiału dowodowego), iż jeden z funkcjonariuszy rzeczywiście używał wobec pokrzywdzonego tego rodzaju określeń, sąd rozpoznający sprawę uznał, iż zachowanie policjanta nie wyczerpało znamion przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, Przewodnicząca składu orzekającego wskazała, iż „dla niektórych środowisk słowo «pedał» może uchodzić za obraźliwe czy poniżające, ale dla innych jest słowem neutralnym powszechnie używanym w języku potocznym, który to język charakteryzuje się dużo większą swobodą i brakiem barier czy stereotypów, niż język oficjalny. To tylko presja określonych środowisk powoduje, że za wypowiedzenie tego słowa wytacza się w dzisiejszych czasach postępowania sądowe. Tymczasem zdrowy rozsądek i potrzeba dystansu wobec rzeczywistości, sprzeciwiają się budowaniu sztucznego katalogu zakazanych potocznych słów których używania nie życzą sobie takie czy inne środowiska”.

Niepokój KPH wzbudził nie tylko kierunek rozstrzygnięcia sądu i argumenty przywołane w jego uzasadnieniu, ale również fakt, iż od momentu wniesienia przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia (kwiecień 2012 r.) minęły nieomal 2 lata zanim sąd zdecydował się wyznaczyć termin pierwszej rozprawy. Co więcej, samo wyznaczenie terminu zostało poprzedzone wieloma pismami pełnomocnika pokrzywdzonego m.in. do Przewodniczącego wydziału sądu, Prezesa sądu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nadania sprawie biegu.

Jednocześnie, sąd będzie kontynuować rozpoznanie sprawy w zakresie drugiego zarzutu postanowionego policjantom, tj. przekroczenia uprawnień służbowych poprzez naruszenie czynności narządu ciała/rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwające nie dłużej niż 7 dni.

Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

W ramach współpracy pro bono z KPH sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka mec. Piotra Łady. 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?