Wesprzyj KPH

Zapraszamy na stronę WWW projektu:

www.sao.kph.org.pl

Celem naszego projektu było przede wszystkim poznanie sposobów i strategii radzenia sobie w reakcji na opresję m.in. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń o sytuacji grup narażonych na stygmatyzację, a także refleksja nad tym, jak działają stereotypy i uprzedzenia i co zrobić, aby nie paść ich ofiarą, a także samemu nie dyskryminować. Aby osiągnąć te cele wykorzystaliśmy również interaktywną metodę pracy z grupą – Forum Theatre/Teatru Opresji, po to, aby poszukać rozwiązań wyjścia z sytuacji opresji.

Teatr Forum to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy Augusto Boala. Podstawowym elementem TF i tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni (spekt-aktorom) na wejście na scenę. Widownia ogląda krótkie przedstawienie, którego bohater (protagonista) doświadcza opresji ze strony innych osób (antagonistów). Widzowie widzą jak zapętla się koło opresji, co w ostatniej scenie doprowadza do punktu krytycznego. W tym momencie kończy się przedstawienie i zaczyna Forum. Widownia ogląda ponownie przedstawienie. Tym razem może jednak przerwać/zatrzymać bieg wydarzeń klaskając w dłonie i zaproponować, co może zrobić protagonista, żeby polepszyć własną sytuację. Joker – osoba prowadząca zaprasza publiczność do wejścia na scenę. Widzowie analizują sytuację bohatera oraz, dzięki wejściu w jego rolę mogą bliżej jej doświadczyć.

Działania zostały podzielone na trzy części: zajęcia dotyczące różnych grup mniejszościowych miały formułę wycieczki edukacyjnej z przewodnikiem (poznawanie historii Żydów w Warszawie i Krakowie, a także historia zagłady/holocaustu w Auschwitz, wizyta w Muzeum Nikifora w Krynicy), następnie zajęcia uświadamiające działanie uprzedzeń i stereotypów miały formę warsztatów i dyskusji w małych grupkach i na forum całej grupy – wykorzystano m.in. ćwiczenia z Kompasu. Kluczowym punktem wymiany były wspomniane już warsztaty Forum Theatre. Uczestnicy tworzyli scenariusz, wymyślali role i odgrywali sytuacje na scenie, co miało za zadanie dogłębnie i z wielu perspektyw zapoznać się z wybranym problemem. Podczas naszego projektu stworzyliśmy dwie odrębne historie, z których każda pozwalała aktorom i widzom na bezpieczne badanie różnych potencjalnie zagrażających sytuacji życiowych. Widzowie mogli również spróbować rozwiązać problem wymieniając jednego z aktorów i zmieniając bieg wydarzeń.

Podział ten nadał sens całości naszych działań, ponieważ na początku naszym celem było zintegrowanie grupy i zapoznanie się z tematyką mniejszości i opresji, a dopiero później uczestnictwo w warsztatach teatralnych, które wymagały najwięcej zaangażowania i wzajemnego zaufania pomiędzy uczestnikami. Ponadto w godzinach wieczornym były prowadzone dodatkowe zajęcia dla chętnych, pozwalające uczestnikom na integrację, ale także mające charakter edukacyjny i wymiar międzykulturowy – z najciekawszych warto wymienić wieczór legend, podczas którego każdy kraj/ każda grupa przygotowała krótkie scenki ilustrujące jedną z wybranych legend danego kraju.

Warsztaty Forum Theatre zostały poprowadzone przez Michała Pozdała, certyfikowanego trenera Forum Theatre/Teatru Opresji. Warsztaty dotyczące uprzedzeń i stereotypów były przygotowane przez wszystkie kraje, co pozwoliło grupie zintegrować się, poznać różne kultury i każdej grupie poczuć się w równym stopniu zaangażowanym w program wymiany, zaś wycieczki edukacyjne były prowadzone przez uczestników z Polski (spacer po Warszawie, zwiedzanie Krynicy), a także przez przewodnika (Muzeum w Auschwitz, historia Żydów w Krakowie).

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?