Wesprzyj KPH

7 marca 2013 r. odbyło się spotkanie w kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami organizacji LGBT. Zaproszenie kancelarii było odpowiedzią na list z prośbą o spotkanie z Panem Prezydentem, w celu dyskusji na temat instytucjonalizacji związków partnerskich. W spotkaniu uczestniczyli Minister Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta z zespołem.

Przedstawiciele Partnerstwa Dla Związków przedstawili stanowisko w sprawie propozycji Prezydenta dotyczącej regulacji poszczególnych ustaw w celu ułatwienia funkcjonowania par jednopłciowych. Propozycja Prezydenta rodzi wiele problemów natury prawnej i społecznej. Wpisanie do obecnie obowiązujących ustaw przesłanki faktycznego wspólnego pożycia,rozumianej jako „więź łącząca dwie osoby” spowoduje, że w każdej sytuacji trzeba będzie udawać się do sądu , aby stwierdził, że te dwie osoby łączyło faktyczne pożycie. Takie rozwiązanie będzie nieefektywne pod względem procesowym (procesy mogą trwać latami), rodzi poważne wątpliwości co do spójności orzeczeń sądowych, jest nieefektywne dla samych par jednopłciowych – np. w sytuacji śmierci partnera, dopiero wyrok sądu uznającego osobę za pozostającą we wspólnym poczuciu nada tytuł prawny tej osobie do pochowania zmarłego. Takie postępowanie może trwać miesiącami lub latami. PDZ jest zdania, iż rozwiązania proponowane przez Pana Prezydenta są niepraktyczne i niewystarczające. Minister Michałowski po wysłuchaniu argumentów poinformował, że Pan Prezydent na razie nie planuje inicjatywy legislacyjnej wprowadzającej proponowanego rozwiązania i obserwuje sytuację w parlamencie. Podkreślił również, że kancelaria jest otwarta na dalsze rozmowy oraz współpracę w tym temacie.

„Cieszymy się, że kancelaria odpowiedziała na naszą prośbę o spotkanie. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent, wysłucha naszych argumentów i poprze rozwiązania rzeczywiście regulujące kwestie problematyczne dla
par jednopłciowych, a jest to możliwe tylko przez wprowadzenie instytucji związku partnerskiego” mówi Mirosława Makuchowska, wiceprezeska KPH, która brała udział w spotkaniu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?