Wesprzyj KPH

W czwartek, 19 maja br., doszło do spotkania przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi popierającymi projekt nowelizacji kodeksu karnego w zakresie tzw. przestępstw z nienawiści.

Podczas ponadgodzinnego spotkania stronę organizacji antydyskryminacyjnych reprezentowały osoby z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Pogotowia „Niebieska Linia”, Otwartej Rzeczpospolitej, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampanii Przeciw Homofobii oraz Pracowni Różnorodności. Ministerstwo reprezentował m.in. dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, doradca ministra i członek gabinetu politycznego ministra.

Na wstępie organizacje pozarządowe zreferowały założenia projektu nowelizacji art. 119 § 1, art. 256 § 1 i art. 257 kodeksu karnego. Wskazano przy tym na poparcie, jakiego dla kierunku zmian przepisów karnych opisanego w projekcie wyrazili m.in. Andrzej Seremet (Prokurator Generalny), prof. Zbigniew Ćwiąkalski, a także uczestnicy niedawnej toruńskiej konferencji poświęconej przestępczości z nienawiści w Polsce – prof. Marian Filar i przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Rzeczniczki Praw Obywatelskich.

Organizacje pozarządowe z zadowoleniem przyjęły deklarację, że ministerstwo uważa projekt zmian w kodeksie karnym za ciekawy i ważny. Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego zwrócił uwagę, że projekt posiada obszerne i wszechstronne uzasadnienie, zawierające ważkie argumenty merytoryczne i praktyczne, poparte wynikami badań i analiz, a także zaleceniami instytucji i organizacji międzynarodowych, czym korzystnie wyróżnia się wśród projektów poselskich (projekt otrzymał taki status po jego przekazaniu przez organizacje pozarządowe klubowi SLD).

Jak wskazano, rolą ministerstwa w procedowaniu nad projektem będzie przygotowanie stanowiska Rady Ministrów. Stanowisko to zostanie oparte na opinii Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Dodano, że na 2011 rok Komisja Kodyfikacyjna zaplanowała kompleksowy przegląd funkcjonowania kodeksu karnego i że przy tej okazji może w jej łonie dojść do pogłębionej dyskusji nad reformą art. 256 i 257 kk.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?