Wesprzyj KPH

„Szkoła to najlepszy czas mojego życia”. Niewiele osób transpłciowych podpisze się pod tym zdaniem. Czas to zmienić! Dołącz do nas – zgłoś swój udział w przełomowym projekcie prawnym, który uchroni młodzież transpłciową przed szkolną dyskryminacją.  

Odmowa używania preferowanego imienia, zmuszanie do korzystania z niewłaściwej toalety, przymus uczestniczenia w nieodpowiednich  zajęciach WF-u. To codzienność transpłciowych uczniów i uczennic, z którą chce skończyć Kampania Przeciw Homofobii. Uruchamiając strategiczne postępowanie sądowe (tj. litygację strategiczną)  KPH chce wprowadzić w Polsce rozwiązania prawne gwarantujące ochronę młodzieży transpłciowej przed dyskryminacją w szkole. Obecnie KPH poszukuje osoby transpłciowej, która jest gotowa wziąć udział w zainicjowanym przez organizację projekcie.

Kogo szukamy?

KPH poszukuje osoby transpłciowej, która doświadcza (bądź w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyła) nierównego traktowania w szkole i jest gotowa wziąć udział w strategicznym postępowaniu sądowym (tj. litygacji strategicznej).

Osoby zainteresowane udziałem w litygacji strategicznej prosimy o kontakt mailowy na adres: jskonieczna@kph.org.pl. W tytule maila prosimy wpisać  „ Litygacja”. 

“Nierówne traktowanie w szkole” – co to znaczy?

Nierówne traktowanie młodzieży transpłciowej w szkole może dotyczyć:

 • używania przez nauczycieli/ki imienia z aktu urodzenia pomimo próśb o używanie preferowanego imienia zgodnego z poczuciem tożsamości płciowej ucznia lub uczennicy;
 • zmuszanie do uczestniczenia w lekcjach (np. WF-u) w podziale na grupy ze względu na płeć, z grupą, z którą osoba się nie utożsamia;
 • zmuszanie do korzystania z toalety niezgodnej z odczuwaną płcią.

Co to jest litygacja strategiczna?

Litygacja strategiczna to wyjątkowe działania prawne. Głównym celem litygacji jest doprowadzenie do systemowej zmiany prawa oraz zmiany społecznej. Litygacja strategiczna wiąże się – zazwyczaj – z wszczęciem postępowania przed sądem. Wynikiem takiego postępowania powinno być korzystne orzeczenie sądu, które wpłynie na zmianę prawa albo na to, jak jest ono rozumiane lub stosowane w praktyce. Takie orzeczenie – wykorzystywane przez inne osoby w podobnych sytuacjach – ułatwi im uzyskanie podobnej ochrony prawnej. 

Główne cele litygacji strategicznej

 • Wydanie przez sądy korzystnego orzeczenia potwierdzającego, że szkoła musi traktować swojego ucznia/uczennicę zgodnie z jego/jej poczuciem tożsamości płciowej. W przeciwnym razie szkoła narusza dobra osobiste ucznia/uczennicy.
 • Wywołanie  debaty publicznej nt. sytuacji młodzieży transpłciowej w szkołach w Polsce.

Procedura

 • Litygacja strategiczna będzie wymagała od jej uczestnika/uczestniczki pozwania szkoły w postępowaniu cywilnym o naruszenie dóbr osobistych.
 • KPH zapewnia wsparcie ze strony profesjonalnego prawnika przez cały czas trwania postępowania, aż do jej prawomocnego zakończenia. Prawnik będzie dbał o terminowe i efektywne realizowanie wszystkich działań procesowych.
 • Uczestnik/uczestniczka litygacji strategicznej będzie planować strategię postępowania wspólnie z prawnikiem oraz przy wsparciu KPH.

Warto wiedzieć, że w sytuacji niekorzystnego rozstrzygnięcia przez sąd pierwszej instancji osobie biorącej udział w litygacji strategicznej przysługuje apelacja. W przypadku oddalenia apelacji, w sprawie przysługiwać będzie również skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia konieczne może być przedstawienie zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w projekcie oraz ich współpraca na dalszym etapie postępowania.

Orientacyjny czas trwania litygacji

 • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji: około 18 miesięcy (półtora roku)
 • Postępowanie przed sądem drugiej instancji: ok. 18 miesięcy (półtora roku)
 • Postępowanie przed Sądem Najwyższym: do ok. 12 miesięcy (rok)

Koszty

 • Kampania Przeciw Homofobii gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych z litygacją strategiczną, tj.:
  kosztów związanych z postępowaniem sądowym (w tym kosztów wynagrodzenia prawnika zapewnianego przez KPH).
 • Ewentualnych kosztów związanych z przegraniem sprawy.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w litygacji strategicznej prosimy o kontakt mailowy na adres: jskonieczna@kph.org.pl. W tytule maila prosimy wpisać  „ Litygacja”.

KPH zastrzega sobie możliwość wyboru jednej sprawy do projektu. W przypadku pozostałych zgłoszeń gwarantujemy udzielenie porady prawnej.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?