Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii uruchamia Telefoniczny Dyżur Prawny. Dzwoniąc pod numer 796 132 001 otrzymasz profesjonalne wsparcie prawne w sprawach: administracyjnych, rodzinnych, cywilnych, karnych, wykroczeniowych, z zakresu prawa pracy, które są związane z orientacją psychoseksualną i/lub tożsamością płciową oraz w sprawach dotyczących legalizacji pobytu w Polsce związanego z ucieczką przed wojną. 

Telefoniczny Dyżur Prawny KPH działa w każdą środę między godziną 18:00 a 20:00. Mówimy w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Koszt połączenia z numerem 769 132 001 zgodny z taryfą operatora.

Dowiedz się więcej:

 1. Zakres tematyczny pomocy prawnej udzielanej w ramach Telefonicznego Dyżuru Prawnego KPH
 2. Zasady korzystania z pomocy prawnej udzielanej w ramach Telefonicznego Dyżuru Prawnego KPH

Zakres tematyczny pomocy prawnej udzielanej w ramach Telefonicznego Dyżuru Prawnego KPH

Sprawy administracyjne

Zadzwoń pod numer 796 132 001 jeżeli:

 • rozważasz rozpoczęcie procedury zmiany imienia/nazwiska,
 • chcesz dowiedzieć się o legalizacji pobytu cudzoziemca/ki w Polsce,
 • uciekłeś/uciekłaś z przed wojną  i potrzebujesz uzyskać informacje o legalizacji pobytu w Polsce lub statusie prawnym osób uciekających przed wojną.

Sprawy rodzinne

Zadzwoń pod numer 796 132 001 jeżeli:

 • chcesz zawrzeć związek małżeński lub partnerski zagranicą,
 • rozważasz skierowania pozwu o rozwód lub wobec Ciebie taki pozew został skierowany,
 • ktoś ogranicza Twoje kontakty z dzieckiem,
 • planujesz złożenie pozwu o alimenty.

Sprawy cywilne

Zadzwoń pod numer 796 132 001 jeżeli:

 • ktoś naruszył Twoje dobra osobiste,
 • rozważasz rozpoczęcie procedury korekty płci metrykalnej,
 • przeciwko Tobie został skierowany pozew lub wezwanie przedsądowe,
 • poszukujesz pomocy w sprawie zniesienia współwłasności,
 • rozwiązano z Tobą umowę cywilnoprawną z powodu orientacji seksualnej/tożsamości płciowe,
 • chcesz uzyskać informacje o umowie pełnomocnictwa,
 • interesują Ciebie kwestie spadkowe.

Sprawy karne

Zadzwoń pod numer 796 132 001 jeżeli:

 • jesteś ofiarą lub świadkiem/świadkinią przestępstwa,
 • potrzebujesz uzyskać informacje o procedurze składania zawiadomienia o przestępstwie,
 • jest wobec Ciebie prowadzone postępowanie karne i szukasz pomocy w sprawie przygotowania strategii obronnej.

Sprawy wykroczeniowe

Zadzwoń pod numer 796 132 001 jeżeli:

 • jesteś ofiarą lub świadkiem/ świadkinią popełnienia wykroczenia,
 • potrzebujesz uzyskać informacje o procedurze składania zawiadomienia o wykroczeniu,
 • jest wobec Ciebie prowadzone postępowanie wykroczeniowe i szukasz pomocy w sprawie przygotowania strategii obronnej.

Sprawy z zakresu prawa pracy

Zadzwoń pod numer 796 132 001 jeżeli:

 • jesteś ofiarą dyskryminacji,
 • ktoś narusza Twoje dobra osobiste na terenie zakładu pracy,
 • czujesz się ofiarą mobbingu lub molestowania.

Zasady korzystania z pomocy prawnej udzielanej w ramach Telefonicznego Dyżuru Prawnego KPH

 • Informacje przekazane KPH w ramach telefonicznego poradnictwa prawnego objęte są tajemnicą adwokacką. 
 • KPH przyjmuje, że informacje przekazywane przez osobę dzwoniącą w celu udzielenia pomocy prawnej są prawdziwe. Kierujemy się zasadą zaufania wobec osób wnioskujących o pomoc prawną. 
 • W ramach Telefonicznego Dyżuru Prawnego KPH nie zapewnia reprezentacji przed sądami, organami administracji publicznej, ani innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi. 
 • Telefoniczny Dyżur Prawny prowadzony jest w języku polskim i angielskim. Dysponujemy także pomocą tłumacza/ki  języka ukraińskiego

 

Działalność Telefonicznego Dyżuru Prawnego KPH jest wspierana przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce.

 

 

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?