Wesprzyj KPH

W dniach 24-26 kwietnia w Wiedniu odbyło się szósta doroczna konferencja Agencji Praw Podstawowych. FRA jest agencją Unii Europejskiej wyspecjalizowaną w prawach człowieka. Funkcjonuje jako ciało doradcze instytucji UE i państw członkowskich oraz pomaga zapewnić ochronę praw mieszkańców terytorium Unii.

FRA współpracuje blisko z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego krajów członkowskich, w tym z organizacjami antydyskryminacyjnymi i LGBT. Ponad 300 organizacji, w tym KPH jest zrzeszonych w Platformie Praw Podstawowych.  Dzięki uczestnictwie w Platformie organizacje członkowskie otrzymują aktualne informacje o pracach FRA, zgłaszają uwagi i sugestie do Rocznych Programów Agencji i Rocznych Raportów Merytorycznych. Ponadto uczestniczą w corocznych spotkaniach stanowiących forum do dyskusji o stanie przestrzegania praw podstawowych w UE, a także uczestniczą w wyborach rady doradczej, która pomaga dyrektorowi FRA w koordynowaniu prac Platformy.

Podczas tegorocznego spotkania obył się warsztat tematyczny poświęcony nowemu raportowi FRA o prawach osób LGBT, który ukaże się w maju. Przedstawione zostały pierwsze, ogóle wyniki raportu a także sposoby używania zgromadzonych danych do lobbingu na poziomie krajowym.

W mowie kończącej konferencję, dyrektor Agencji – Morten Kjaerum powiedział: ‘Jeśli chcemy brać na poważnie ludzką godność (…) nie możemy zaakceptować faktu, iż 25% osób LGBT doświadcza przemocy i że 65% nie ma odwagi, żeby trzymać się za ręce na ulicy. Niech każdy wyobrazi sobie jakby się czuł, gdyby nie mógł trzymać się za rękę z osobą, którą kocha? Jak powiedziała Judith Sunderland z Human Rights Watch – to oburzające, że ludzi dotyka przemoc z powodu tego jak wyglądają, kogo kochają lub do jakiego boga się modlą’

Więcej o FRA: http://fra.europa.eu/en

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?