24 lutego 2016

Spotkanie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania z organizacjami LGBT

24 lutego Kampania Przeciw Homofobii spotkała się z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, Wojciechem Kaczmarczykiem. Było to pierwsze spotkanie nowego Pełnomocnika z  organizacjami LGBT. Poza KPH w spotkaniu uczestniczyło stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Akceptacja oraz Grupa Stonewall.

Spotkanie z nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania odbyło się z inicjatywy organizacji pozarządowych. Rozmawiano na temat wizji ministra Kaczmarczyka dotyczącej pełnionego przez niego urzędu, o planowanych działaniach oraz o jego spojrzeniu na problem dyskryminacji w stosunku do osób LGBT. Priorytetem dla nowego Pełnomocnika jest pogłębianie w społeczeństwie wiedzy nt. nierównego traktowania. W tym celu planuje przeprowadzić badania obejmujące różne obszary i grupy, w tym także osoby LGBT. Zdaniem Kaczmarczyka o równym traktowaniu powinno mówić się w szerokim kontekście. W planie ma wyrównanie tych obszarów, gdzie w polskim prawie dochodzi do nierównego traktowania. Pełnomocnik podkreślił również, że jego zdaniem Kancelaria Premiera nie powinna angażować się w kampanie społeczne. Jednocześnie minister Kaczmarczyk zasygnalizował, że planuje stworzyć zespół lub radę ekspertów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. horyzontalnego spojrzenia, do której zaprosił zebrane na miejscu organizacje.