Wesprzyj KPH

3 grudnia 2013 r Trzeci Program Polskiego radia zorganizował na swojej stronie sondaż pt. „Czy w Polsce mamy dyktaturę mniejszości seksualnych?”. KPH wysyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę w tej sprawie.

Skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz zażegnania przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową informuję, że z oburzeniem i niepokojem o jakość przekazu oferowaną przez publiczne radio przyjmujemy zamieszczoną w dn. 3.12.2013 roku na stronie http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/993818,Czy-w-Polsce-mamy-dyktature-mniejszosci-seksualnych  sondę publiczną dotyczącą petycji przeciw tzw. „dyktaturze mniejszości seksualnych”.

Słowo dyktatura rozumiane jest najczęściej jako totalitarna, autorytarna forma rządzenia. Rażące jest jego zastosowanie w zestawieniu z jakąkolwiek mniejszością, w tym mniejszością seksualną, gdyż od wieków w dyktaturach to właśnie mniejszości i grupy marginalizowane były najbardziej prześladowane. Rozumiemy kontekst w jakim opublikowana została ww. sonda (akcja wysyłania do Marszałkini Sejmu petycji pt. ”Stop dyktaturze mniejszości seksualnych”), jednak uważamy że organizowanie debaty w radiu publicznym, która polega na bezrefleksyjnym  powielaniu zlepków słownych takich jak np. „dyktatura mniejszości” przyczynia się tylko i wyłącznie do polaryzacji poglądów i utrwala nienawistne postawy  wobec osób LGBT.  Debata ta mogłaby być utrzymana na wysokim poziomie merytorycznym, gdyby sonda badała poparcie dla nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej, której wyżej wspomniana akcja protestacyjna dotyczy.

Niedopuszczalne naszym zdaniem jest bezrefleksyjne powielanie nienawistnego dyskursu  na antenie i na łamach strony internetowej publicznej stacji radiowej. Podobnie jak niedopuszczalne byłoby publikowanie sondy zatytułowanej „Czy w Polsce mamy dyktaturę Żydów?”. Fakt, że pewne wyrażenia funkcjonują w debacie społecznej nie oznacza, iż należy je legitymizować autorytetem Polskiego Radia i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Leży to w sprzeczności z art. 18 ustawy z  29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, który mówi iż “audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. Publikowanie i propagowanie takiego dyskursu prowadzi do narastania niechęci społecznej i nienawiści wobec osób LGBT.

W związku z obowiązującymi Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zasadami prymatu interesu publicznego, rzetelności i odpowiedzialności określonymi w ww. ustawie nawołujemy do pociągnięcia nadawcy audycji do odpowiedzialności na podstawie jej art. 53.

Z poważaniem,

Agata Chaber

Prezes Zarządu

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?