18 października 2010

Równość w ubezpieczeniach

Prawnicy KPH zaangażowali się w sprawę dyskryminacji osób LGBT w dostępie do ubezpieczeń.
Po interwencji prawników KPH i zainteresowaniu sprawą m.in. Rzecznika Ubezpieczonych, jeden z wiodących na rynku polskim towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji zmienił decyzje o nie obejmowaniu ochroną z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków partnerów życiowych osób homoseksualnych.

KPH od dłuższego czasu monitoruje dyskryminację osób LGBT w sektorze ubezpieczeń. Jednym z działań podejmowanych w tym kierunku jest czynny udział w pracach nad projektem ustawy antydyskryminacyjnej, który niestety, wciąż nie zawiera przepisów zakazujących tego typu dyskryminacyjnych praktyk.