Wesprzyj KPH

Rada Ministrów po raz pierwszy w swojej historii oficjalnie opowiada się przeciwko homofobii w sporcie przyjmując „Program Rozwoju Sportu do roku 2020”. Z treści dokumentu wynika, że Ministerstwo Sportu i Turystyki widzi w homofobii poważny problem, podobny do rasizmu czy ksenofobii. Jednocześnie dostrzega odmienny charakter postaw i zachowań homofobicznych, które zdaniem Ministerstwa czynią sport środowiskiem niesprzyjającym osobom LGBT.

Zgodnie z treścią uchwały nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. odnoszącej się do „Programu Rozwoju Sportu do roku 2020”, Ministerstwo Sportu i Turystyki rekomenduje „pracę nad wspólną deklaracją władz publicznych i środowiska sportowego przeciwko homofobii w sporcie, jak również wdrażanie dobrych praktyk międzynarodowych związanych ze zwalczaniem tej formy dyskryminacji czy wreszcie wspieranie inicjatyw angażujących osoby LGBT w ramach sportu dla wszystkich„.

Zapis ten najprawdopodobniej nie pojawiłby się w uchwale, gdyby nie Okrągły Stół zorganizowany przez KKS Krakersy i Kampanię Przeciw Homofobii w ramach konferencji „Gender and Sexual Diversity in Sport”. W spotkaniu, podczas którego omówiono sytuację klubów sportowych LGBT oraz profesjonalnych sportowców LGBT, uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz związków sportowych. Organizacje LGBT reprezentowali m.in. KKS Krakersy, Klub Sportowy Chrząszczyki, Warszawski Klub Piłki Siatkowej Volup oraz Kampania Przeciw Homofobii. Wówczas dowiedzieliśmy się, że MSiT pracuje nad strategią rozwoju sportu na lata 2016 – 2020, którą obecne na spotkaniu organizacje LGBT zaleciły poszerzyć o punkty dotyczące przeciwdziałania homofobii w sporcie.

Treść uchwały dostępna tutaj. Punkt dotyczący homofobii znajduje się na stronie 101 dokumentu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?