Wesprzyj KPH

 20 września prezes Agata Chaber  podczas 21 sesji Rady Praw Człowieka ONZ wygłosiła stanowisko KPH w odpowiedzi na wyniki Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka Polski.

Powszechny Przegląd Okresowy ONZ (Universal Periodic Review, UPR) jest mechanizmem Rady Praw Człowieka, mającym na celu ocenę i kontrolę przestrzegania praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich ONZ w czteroipółletnim cyklu. Obecnie w Genewie trwa 2 cykl UPR. Rząd Polski już po raz drugi składa sprawozdanie z prowadzonej polityki równościowej.

Kampania Przeciw Homofobii od początku aktywnie uczestniczy w procedurze UPR składając tzw. raporty-cienie, które przedstawiają stan przestrzegania praw osób LGBT w Polsce i często stanowią polemikę ze stanowiskiem rządowym, gdzie tematyka ta nie jest ujmowana, lub przedstawiana jest w kategorii sukcesów polityki antydyskryminacyjnej rządu. Raport cień.

W tym roku wiele krajów zgłosiło rządowi rekomendacje, iż polityka równościowa powinna większym stopniu obejmować osoby LGBT, w tym poprzez wprowadzenie nowelizacji Kodeksu karnego i wprowadzenie przestępstw motywowanych homo- i transfobią, uregulowanie sytuacji  par  jednopłciowych oraz wprowadzenie prawa antydyskryminacyjnego, które będzie w równym stopniu chronić wszelkie grupy wrażliwe, w tym LGBT. Rekomendacje dla Polski.

W dniu 20 września Prezes Kampanii Przeciw Homofobii wygłosiła stanowisko organizacji odnośnie polityki polskiego rządu wobec osób LGBT. Stanowisko KPH odczytane przez Agatę Chaber.

  Wideo z wystąpienia Agaty Chaber. Czas trwania 1 min 50 sek.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?