23 lutego 2017

Prezes KPH wśród panelistów konferencji z okazji maltańskiej prezydencji UE

Prezes Kampanii Przeciw Homofobii znalazł się w prestiżowym gronie panelistów i panelistek biorących udział w konferencji “High Level Ministerial Conference on LGBTIQ Equality Mainstreaming” organizowanej z okazji objęcia przez Maltę prezydencji w UE.

Konferencja “High Level Ministerial Conference on LGBTIQ Equality Mainstreaming” to kolejne międzynarodowe wydarzenie, podczas którego Kampania Przeciw Homofobii zwróciła uwagę świata na sytuację osób LGBTIQ żyjących w Polsce. Podczas swojego wystąpienia prezes KPH zaprezentował strategię i działania organizacji zmierzające do poprawy sytuacji młodzieży LGBT w polskim systemie edukacji. Jednocześnie przedstawił rekomendacje nt. działań jakie rządy krajów UE mogą podjąć, aby poprawić sytuację osób LGBT uwzględniają różne obszary ich życia.

Wśród gości konferencji zaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich liczących się organów europejskich i krajów partnerskich, w tym m.in. dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE, Michael O’Flaherty oraz wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Ulrike Lunacek.