10 lutego 2017

Powiedz nam czym mamy się zajmować!

Kampania Przeciw Homofobii planuje swoje działania na podstawie 4-letnich planów strategicznych. Czym są plany strategiczne? Są to dokumenty wyznaczające kierunki naszego działania, priorytety i cele do osiągnięcia w danym czasie. Plany strategiczne pozwalają nam na planowanie działań, które zmierzają do konkretnych dążeń, są drogowskazem i przewodnikiem w planowaniu naszych zamysłów. Ostatni plan strategiczny obejmował lata 2014-2017, co oznacza, że z końcem tego roku skończy się okres obowiązywania naszego planu. Zależy nam, aby nasze działania jak najbardziej odpowiadały potrzebom osób LGBTQI i w związku z tych stworzyliśmy krótką ankietę, która pozwoli nam dowiedzieć się od osób, na rzecz których działamy, jakie są najbardziej palące problemy osób LGBTQI, którymi powinniśmy się zająć w latach 2018-2021.

Chcemy od Ciebie usłyszeć, które z wymienionych w ankiecie problemów są dla Ciebie szczególnie ważne.

Ankieta jest w pełni anonimowa i jest skierowana do osób LGBTQI, ich bliskich oraz sojuszników i sojuszniczek. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 10 minut.

Wypełnij ankietę

Dziękujemy, że poświęcasz dla nas swój czas!