Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia psychologicznego i terapią na dwudniowy warsztat podnoszący kompetencje zawodowe w obszarze pracy z klientami LGBT (osobami niehetroseksualnymi i transpłciowymi). Na warsztacie osoby uczestniczące będą mogły zdobyć wiedzę pozwalającą na lepsze rozumienie trudności psychologicznych, z jakimi zgłaszają się osoby LGBT oraz wyćwiczyć umiejętności wspierającego budowania relacji pomagania i niesienia pomocy osobom LGBT. Zapraszamy osoby z całej Polski, szczególnie pracujące w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych.

Warsztat jest bezpłatny z możliwością zwrotu kosztów podróży i noclegiem w Warszawie.

Aby zgłosić się na warsztat należy wypełnić formularz uczestnictwa i wysłać do 29 lutego 2012

na adres jswierszcz@kph.org.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulamiu uczestnictwa w warsztacie.

Ogólne cele warsztatu to:

– Przekazanie wiedzy pozwalającej na lepsze rozumienie zagadnień związanych z seksualnością oraz płcią kulturową (gender), mogących stać się przedmiotem pomocy psychologicznej.

– Przekazanie wiedzy pozwalającej na lepsze zrozumienie kontekstu życiowego osób LGBT, zgłaszających się po wsparcie i pomoc psychologiczną.

– Przekazanie wiedzy nt. specyfiki procesu udzielania pomocy psychologicznej osobom LGBT.

– Ćwiczenie praktycznych umiejętności, wspierających udzielanie pomocy osobom LGBT.

Program:

– Tożsamość seksualna (definicja, składowe, powstawanie)

– Status transpłciowości oraz orientacji seksualnych w medycynie;

– Codzienne funkcjonowanie osób LGBT (m.in. relacje rodzinne, związki);

– Ocena zasadności stosowania oddziaływań ukierunkowanych na zmianę orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną (czyli konwersyjnych/reorientacyjnych) oraz na  „wzmacnianie heteroseksualnego potencjału” osób homoseksualnych.

– Specyficzne trudności psychologiczne osób LGBT;

– Model pomocy psychologicznej osobom LGBT, bazujący na akceptacji i szacunku dla sposobu, w jaki przeżywają one swoją seksualność i/lub gender (czyli tzw. model afirmatywny);

– Czynniki istotne dla budowania relacji pomagania z osobami LGBT;

– Kwestie etyczne związane z pomocą psychologiczną osobom LGBT.

Osoba prowadząca:

Daniel Bąk – doktor nauk medycznych; psychoterapeuta, psycholog oraz biolog. Pomocą osobom należącym do mniejszości seksualnych i genderowych (LGBTQ, ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/ Transgender/Transvestite, Queer/Questioning) zajmuje się od sześciu lat – najpierw jako edukator w zakresie zdrowia seksualnego, potem jako psycholog i terapeuta (konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna, grupowa oraz par). Współpracownik organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób LGBTQ. Autor warsztatów i doniesień konferencyjnych dotyczących psychoterapii osób LGBTQ. W zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom LGBTQ szkolił się w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pytania odnośnie warsztatu należy kierować do Jana Świerszcza na adres: jswierszcz@kph.org.pl 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?