Wesprzyj KPH

Komitet Praw Człowieka przedstawił rekomendacje dla Polski w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Organizacje pozarządowe o rekomendacjach Komitetu ONZ dla Polski

PAP 2010-10-29, ostatnia aktualizacja 2010-10-29 17:30:18.0

Komitet Praw Człowieka ONZ zaleca Polsce działania na rzecz zwiększenia w naszym kraju liczby kobiet na wyższych stanowiskach, a także zapewnienia dostępu do środków antykoncepcyjnych w przystępnych cenach oraz włączenia ich na listę leków refundowanych.
O rekomendacjach Komitetu poinformowały w piątek na konferencji prasowej Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Kampania przeciw Homofobii.

Wcześniej polski rząd wystosował do Komitetu, którego siedziba mieści się w Genewie, raport w sprawie przestrzegania praw człowieka w naszym kraju. Dodatkowe raporty złożyły: Kampania przeciw Homofobii, Centrum Praw Kobiet i Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Przesłuchanie polskiego rządu odbyło się w Genewie 12 i 13 października. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rekomendacje Komitetu opublikowano w czwartek wieczorem na jego stronie internetowej.

„Bardzo się cieszymy, że dużo rekomendacji podejmuje kwestie, którymi zajmują się nasze organizacje: prawa kobiet, również prawa mniejszości seksualnych” – powiedziała Wanda Nowicka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jej zdaniem rekomendacje „są bardzo mocne” i „świadczą o tym, że Komitet uważa, że w Polce bardzo poważnie łamane są prawa człowieka: osób o innej orientacji seksualnej i kobiet”.

„Komitet zwraca uwagę cały czas na nierówną sytuację kobiet w życiu publicznym i w życiu prywatnym, na niezadowalającą reprezentację kobiet na wyższych stanowiskach, w rozmaitych instytucjach” – powiedziała Nowicka. Dodała, że Komitet wskazuje na różnice w pensjach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Komitet zaleca wprowadzenie poprawek do ustawy, dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej, tak by policja miała możliwość wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia lokalu sprawcy przemocy.

Nowicka podkreśliła, że Komitet zwrócił uwagę „na poważny problem w dostępie do poradnictwa antykoncepcyjnego, do badań prenatalnych, na dostępność przerywania ciąży”. „Jedną z barier jest niewątpliwie niewłaściwe stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy (możliwości odmowy dokonania aborcji, jeżeli nie zgadza się to ze światopoglądem lekarza – PAP)” – powiedziała. Wyjaśniła, że chodzi o sytuacje, gdy „lekarze sami odwołują się do klauzuli sumienia, ale nie odsyłają kobiet tam, gdzie mogłyby one dokonać zabiegu”.

Podkreśliła, że Komitet zwraca też uwagę na procedurę przy sprzeciwie wobec decyzji lekarskiej o odmowie usunięcia ciąży. W rekomendacjach napisano, że odpowiedź może być „nadmiernie opóźniana” z powodu 30-dniowego terminu na nią.

W rekomendacjach Komitet, powołując się na raport rządowy oraz raporty organizacji, napisał, że „z niepokojem odnotowuje wysokie szacunki, dotyczące liczby nielegalnych aborcji”, a ich liczbę ocenił na 150 tys. rocznie.

Nowicka podkreśliła, że zwrócono też uwagę na potrzebę dostępności do antykoncepcji i umieszczenia środków antykoncepcyjnych na listach leków refundowanych.

Natomiast Zofia Jabłońska z Kampanii przeciw Homofobii powiedziała, że Komitet zwrócił uwagę na to, że wzrosła skala przejawów „nietolerancji i mowy nienawiści wobec lesbijek, gejów i osób transseksualnych”. „Przejawiało się to wzrostem liczby skarg, kierowanych do biura Rzecznika Praw Obywatelskich w porównaniu z rokiem 2005” – powiedziała.

Podkreśliła, że dla osób, należących do mniejszości seksualnych, ważna jest rekomendacja Komitetu, który zwrócił uwagę, że ustawa równościowa, przyjęta w piątek przez Sejm, nie uwzględnia m.in. tożsamości płciowej. Zwróciła też uwagę, że nowelizacje kodeksu karnego powinny zmierzać do uwzględnienia także sankcji za dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

(planujemy kontynuację)

Elżbieta Dominik

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl – www.gazeta.pl © Agora SA

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8590209,Organizacje_pozarzadowe_o_rekomendacjach_Komitetu.html

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?