Wesprzyj KPH

Oferta pracy w KPH

Kampania Przeciw Homofobii poszukuje osoby na stanowisko koordynatora_ki ds. mobilizacji społecznej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 listopada 2018 r.

Zapraszamy!

Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolską organizacją społeczną. Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych, transpłciowych oraz interpłciowych (LGBTI) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.

Cel istnienia stanowiska

Koordynator_ka ds. mobilizacji społecznej będzie osobą, która wykorzystując nowoczesne technologie będzie jednoczyć ludzi, dając im możliwość działania na rzecz zwiększenia równouprawnienia osób LGBTI w Polsce.

Miejsce w strukturze organizacyjnej

Stanowisko umiejscowione jest w Zespole Politycznym, który prowadzony jest przez Kierowniczkę Pionu.

Zakres obowiązków i kluczowe zadania wykonywane na stanowisku

Do najważniejszych zadań stawianych przed osobą w najbliższych miesiącach należeć będzie koordynacja kampanii mobilizacyjnych on-line oraz współpraca przy realizacji kampanii społecznej.

 • Planowanie, wdrażanie i ewaluacja kampanii mobilizacyjnych on-line:
  • Kompleksowe planowanie kampanii (research, określenie celów kampanijnych, strategii, taktyki i narzędzi angażowania) w obszarach związanych z równouprawnieniem osób LGBTI
  • wdrażanie i realizacja kampanii mobilizacyjnych on-line za pomocą narzędzi internetowych,
  • ewaluacja przeprowadzanych kampanii, raportowanie wyników i rezultatów kampanii;
 • Przygotowywanie i opracowanie materiałów kampanijnych, w szczególności materiałów wizualnych, tekstów i materiałów multimedialnych związanych z przeprowadzoną kampanią;
 • Spotkania i utrzymywanie relacji z decydentami i decydentkami związanymi z kampaniami (np. instytucje publiczne i prywatne);
 • Obsługa platform angażowania on-line;
 • Zarządzanie budżetem (bieżące śledzenie kosztów, sprawdzanie poprawności dokumentacji finansowej i merytorycznej, przygotowywanie sprawozdań).

Czego oczekujemy od idealnego_ej kandydata_ki?

 •    Doświadczenie w prowadzeniu kampanii mobilizacyjnych i/albo marketingowych
 •    Doświadczenie na stanowisku kampaniera_ki lub podobnym
 •    Umiejętność myślenia i planowania strategicznego
 •    Kreatywność
 •    Umiejętność prowadzenia negocjacji
 •    Znajomość nowoczesnych technologii mobilizacyjnych i doświadczenie w korzystaniu z nich
 •    Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, podejmowania nowych wyzwań i ryzyka
 •    Podstawowa znajomość sytuacji społecznej i prawnej osób LGBTI w Polsce
 •    Utożsamianie się z misją Kampanii Przeciw Homofobii
 •    Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy).

Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce i Europie, po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.

Wynagrodzenie: 3300 zł netto w pierwszym roku zatrudnienia.

Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej (360 stopni) oraz planem rozwoju organizacyjnego i pracowniczego.

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii nie jest dostosowane do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami ruchowymi (trzy stopnie między wejściem a przestrzenią biurową, wąskie przejścia, małe kuchnia i toalety). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w szczególności zachęcamy do opisania doświadczenia związanego z zadaniami na oferowanym stanowisku oraz poświęcenia uwagi zagadnieniom związanym z kampaniami mobilizacyjnymi) w formacie PDF, na adres praca(at)kph.org.pl do dn. 04.11.2018 roku, do godz. 23:59 CET. Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie, po 05.11.2018 r., maila z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania informacji zwrotnej.

KPH jest pracodawcą oferującym równe szanse i zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby transpłciowe i interpłciowe oraz osoby homo-, biseksualne, queerowe i niebinarne.

Dane osobowe kandydatek i kandydatów przetwarza Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie 00-403, ul. Solec 30a w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane zostaną usunięte po zamknięciu procesu rekrutacji, jednak nie później niż 14 listopada 2018 r. Kandydatki i kandydaci mają prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania i przeniesienia. W każdej chwili mogą też zażądać ich usunięcia, co będzie wiązało się z rezygnacją z udziału w rekrutacji. Kontakt z nami: info@kph.org.pl lub na adres siedziby.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?