13 grudnia 2009

Monitoring dyskryminacji LGBT i projekt Pink Watch

Obecnie Kampania Przeciw Homofobii realizuje dwa projekty:Monitoring

dyskryminacji LGBT i projekt PinkWatch pod kierownictwem Grupy Studenckiej.Potrzebujemy wolontariuszy,którzy pomogą nam w wyszukiwaniu cytatów i fragmentów(pozytywnych i negatywnych)wypowiedzianych w mediach,dotyczących osób homoseksualnych.Każdy wolontariusz otrzyma jedno lub dwa nazwiska.Jego zadanie będzie polegało na znalezieniu w internecie słów wypowiedzianych kiedyś przez tę osobę oraz na bieżacym monitorowaniu mediów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

[email protected] albo [email protected]