Wesprzyj KPH

 Reakcja na raport KPH o homofobii w szkole. 7 września Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania wystąpiła do Ministry Edukacji Narodowej o podjecie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i przemocy w placówkach oświatowych wobec osób LGBT.

Wystąpienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie przemocy w szkole wobec osób LGBT

Warszawa, dnia 7 września 2012 r.

Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister,

W dniu wczorajszym Kampania Przeciw Homofobii przedstawiła wyniki badań kwestionariuszowych i wywiadów dotyczących występowania homofobii w szkole oraz poruszania tematyki homoseksualności, w których brało udział 211 nauczycieli i nauczycielek oraz 585 nieheteroseksualnych uczniów i uczennic z całej Polski. Wynika z nich, iż sytuacja osób nieheteroseksualnych, szczególnie gejów, w polskiej szkole jest bardzo trudna. Osoby, które decydują się ujawnić swoją homoseksualność często spotykają się z dyskryminacją przybierającą różnorakie formy a także z mobbingiem. Z 585 uczniów nieheteronormatywnych 76 procent odpowiedziało, że doświadczyli nękania słownego w postaci wyszydzania, wyśmiewania itp. Jedna czwarta respondentów przyznała, że padła ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie 60 procent uczestników badania przyznało, że w szkole tematyka orientacji seksualnej nie jest poruszana wcale, a jeśli tak to jedynie na lekcjach religii, gdzie przedstawiana jest w kategoriach grzechu czy choroby.

Jednocześnie czytamy w badaniu, że trudne sytuacje związane są z tym, że często nauczyciele nie są zupełnie przygotowani merytorycznie. Nie wiedzą jak reagować na sytuacje, kiedy w klasie jest osoba nieheteroseksualna, nieukrywająca swojej orientacji. Nawet jeśli posiadają wiedzę encyklopedyczną, nie są w stanie stawić czoła wykluczającej atmosferze w klasie. Jak wynika z badania nauczyciele potrzebują w tym względzie wytycznych i instrukcji ze strony resortu edukacji. 
 
Sytuacja przedstawiona w badaniu budzi mój niepokój. Szkoła nie powinna kapitulować przed aktami nietolerancji, dyskryminacji i wykluczenia. Doświadczenie nietolerancji i wykluczenia leży u podłoża depresji a nawet samobójstw. Jak wynika z relacji uczniów zawartych w raporcie, nauczyciele nie są w stanie zapobiegać i reagować właściwie.
 
Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister o pilne podjęcie działań zmierzających do poprawy ww. sytuacji. Pragnę zwrócić uwagę na duży potencjał intelektualny i dydaktyczny, jakim dysponuje sektor pozarządowy. W mojej opinii celowym byłoby nawiązanie współpracy z organizacjami, które mają bardzo duże doświadczenie w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i wiedzy o seksualności człowieka. W związku z tym proponuję Pani Minister spotkanie z udziałem osób mających realny wpływ na sposób funkcjonowania placówek edukacyjnych w celu przedyskutowania koniecznych do podjęcia działań.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?