Wesprzyj KPH

Czerwiec to Miesiąc Dumy – czas, kiedy społeczność  LGBT+ na całym świecie łączy siły w walce o równe prawa. Polska – zgodnie z wynikami ostatniego rankingu ILGA-Europe – sięgnęła homofobicznego dna zajmując ostatnie miejsce w UE w odniesieniu do poziomu równouprawnienia osób LGBT+. Konieczna jest zmiana! Dlatego dzień przed rozpoczęciem Miesiąca Dumy, KPH wystawia rządowi tęczową receptę przypominając o zaakceptowanych przez Polskę niecały miesiąc temu “Wytycznych  dot. strategii i planów działania na rzecz zwiększenia równości osób LGBTIQ” Komisji Europejskiej. Wysyła też listy do Prezydenta, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz 16 Ministerstw

Przez ostatnie 3 lata polski rząd nie zrobił nic, aby wprowadzić jakiekolwiek rozwiązania prawne przybliżające społeczność LGBT+, czyli 2 miliony Polek i Polaków, do równouprawnienia. Wręcz przeciwnie – polska władza systematycznie dolewała oliwy do ognia wzmacniając postawy nienawiści w homo- i transfobicznej części społeczeństwa. Katastrofalna sytuacja osób LGBT+ w Polsce zwróciła uwagę świata – zareagowała m.in. Komisja Europejska uruchamiając procedurę naruszeniową wobec Polski. Wygląda na to, że widmo utraty miliardowych funduszy sprowokowało polski rząd do działania i akceptu “Wytycznych  dot. strategii i planów działania na rzecz zwiększenia równości osób LGBTIQ” opublikowanych przez Komisję Europejską. KPH, korzystając z rozpoczynającego się właśnie Miesiąca Dumy, postanowiło o przyjęciu wytycznych przypomnieć wystawiając polskiemu rządowi tęczową receptę i wystosowując serię listów, które trafią do Prezydenta, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz 16 Ministerstw. 

Zobacz treść listu TUTAJ

Tęczowa recepta: problemy i rozwiązania

31 maja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów KPH ustawiło gigantyczną, tęczową receptę, na której wylistowała 4 główne problemy społeczności LGBT+ w Polsce i ich rozwiązania w odniesieniu do  “Wytycznych  dot. strategii i planów działania na rzecz zwiększenia równości osób LGBTIQ” Komisji Europejskiej. Na recepcie znalazły się: strefy anty-LGBT, represje wobec osób aktywistycznych LGBT+, brak równouprawniania osób  LGBT+, czyli ostatnie miejsce w rankingu ILGA-Europe oraz samobójstwa nastolatków LGBT+. Na liście rozwiązań możemy kolejno przeczytać: unieważnienie uchwał anty-LGBT, usunięcie Ministra Ziobro z rządu, przyjęcie pakietu ustaw równościowych (ustawa o związkach partnerskich i równości małżeńskiej, nowelizacja Kodeksu karnego, ustawa o uzgodnieniu płci, ustawa zakazująca pseudoterapii konwersyjnych) oraz bezpieczna szkoła, czyli wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do polskich szkół. 

PiS toczy choroba –  choroba braku empatii dla naszej społeczności. Ale my mówimy dość i przychodzimy z receptą, którą musimy wdrożyć. Nie tylko dla osób LGBT+, ale dla wszystkich Polaków i Polek, którzy są już zmęczeni nienawiścią – deklaruje Mirosława Makuchowska, wicedyrektorka KPH. 

Nie odpuścimy – seria listów do Prezydenta, Premiera i Ministrów

Tęczowa recepta dla polskiego rządu to nie wszystko, co KPH przygotowało z okazji Miesiąca Dumy. W celu wywarcia presji na polskie władze KPH przygotowało serię listów, które trafią do skrzynek pocztowych Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesów Rady Ministrów, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz 16 Ministerstw. W liście możemy przeczytać m.in. “17 maja 2022 r. Komisja Europejska opublikowała „Wytyczne dotyczące strategii i planów działania na rzecz zwiększenia równości osób LGBTIQ” (…) Wytyczne zostały zaakceptowane przez wszystkie rządy Wspólnoty, w tym również przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (…) Przyjęcie dokumentu KE to za mało – konieczne jest rozpoczęcie procesu wdrażania zaakceptowanych przez Polskę wytycznych. Natychmiast!”. 

Komisja Europejska ponownie pokazuje, że społeczność osób LGBT+ w Polsce może na nią liczyć. Unijne wytyczne to świetny gotowiec do rozpoczęcia konkretnych działań – nie ma co zwlekać, teraz czas na ruch ze strony rządu. Dziś wysyłamy listy do najwyższych władz państwowych mówiąc: zaakceptowanie wytycznych to dobry i wspólny punkt wyjścia, ale trzeba natychmiastowych konkretów! KPH jest gotowe do współpracy przy ich ekspresowym wdrażaniu w Polsce – stwierdza Justyna Nakielska z KPH

W kopercie poza listami znalazły się wydruki wytycznych Komisji Europejskiej. W ten sposób KPH chce wzmocnić przekaz i zmobilizować polityków/czki do zapoznania się z ich treścią. 

 

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania smutnym żartem

Kiedy polski rząd traci grunt pod nogami, zaczyna pozorować działania na rzecz równości. Ale my nie damy się nabrać i będziemy bacznie monitorować poczynania władzy” – tak KPH zareagowało na przyjętą 24 maja uchwałę w sprawie Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022 – 2030. To program, który wyznacza priorytety dla rządu w walce z dyskryminacją i promowaniu równego traktowania grup narażonych na dyskryminację, w tym m.in. osób LGBT+. Z treści Programu dowiadujemy się m.in. że polski rząd zamierza wspierać grupy narażone na dyskryminację na rynku pracy m.in. ze względu na orientację seksualną, przeciwdziałać naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu m.in. na orientację seksualną, czy zrealizować kampanię społeczną mającą na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji. Poprzedni Program zakończył się w roku 2016 (sic!) i aż do wczoraj czyli przez 6 lat Polska funkcjonowała bez niego. Jest to kolejny dowód na to, że rząd PiS-u nie chce równego i wolnego od dyskryminacji społeczeństwa. Dlaczego władza się nagle obudziła i przyjęła Program? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Polski rząd wciąż negocjuje z Komisją Europejską kwestie związane z ponad 130 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Spójności. Spór z KE o kwestie równościowe w Polsce trwa od dawna i Komisja nie odpuszcza. KPH też nie odpuszcza i przez cały Miesiąc Dumy będzie naciskać na polskie władze, by te odpowiedziały na list stowarzyszenia oraz określiły w jaki sposób chcą realizować “Wytyczne dot. strategii i planów działania na rzecz zwiększenia równości osób LGBTIQ” Komisji Europejskiej. 

Warto zobaczyć:

  • Treść listu KPH do Prezydenta RP (analogiczna treść została wysłana do Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz 16 Ministerstw).

 

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?