10 kwietnia 2015

Marta Dobecka – aktorka serialu „Barwy szczęścia” – sojuszniczką osób LGBT

Marta Dobecka to kolejna po Annie Gornostaj aktorka serialu „Barwy szczęścia”, która zabrała publicznie głos w sprawie osób LGBT. Podobnie jak koleżanka z planu, Marta zdecydowała podzielić się z innymi swoją opinią nt. sytuacji społecznej osób LGBT. Wyrazem jej akceptującej postawy jest dołączenie do grona sojuszników i sojuszniczek wspierających akcję społeczną Kampanii Przeciw Homofobii – „Ramię w ramię po równość”.

[Zobacz więcej…]

Aktorka serialu „Barwy szczęścia” zapytana o to, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w akcji społecznej KPH odpowiedziała, że zrobiła to przede wszystkim ze względu na swoich homoseksualnych przyjaciół. Dobecka chciałaby, aby osobom nieheteroseksualnym żyło się w Polsce lepiej i spokojniej. Zdaniem aktorki ludzie najbardziej boją się tego, czego nie znają, dlatego tak ważne jest, by seriale cieszące się bardzo dużą oglądalnością miały również walor edukacyjny. Jak podkreśla – Bardzo się ucieszyłam, gdy się okazało, że w „Barwach szczęścia” jest wątek homoseksualny i bardzo dziękuję produkcji, że bierze udział w edukowaniu społeczeństwa. Dobecka opowiada się również za możliwością formalizowania związków tworzonych przez pary jednopłciowe – Uważam, że związki partnerskie powinny być wprowadzone jeżeli osoby nieheteroseksualne mają taką potrzebę. Na pytanie o swoją reakcję na ewentualną informację o homoseksualnej orientacji swojego dziecka odpowiedziała – Stu procentowa akceptacja i szczęście, że ktoś odnalazł swoją drogę. Akceptacja i miłość – to jest najważniejsze.

Marta Dobecka to kolejna twarz akcji społecznej Kampanii Przeciw Homofobii – „Ramię w ramię po równość, której celem jest rozbudzenie w polskim społeczeństwie poczucia solidarności z osobami homo-, biseksualnymi oraz transpłciowymi. Przy wsparciu znanych i lubianych osobistości ze świata sportu, kultury i mediów, otwarcie deklarujących swoją solidarność z osobami LGBT, organizatorzy akcji pragną zachęcić Polki i Polaków do publicznego okazywania wsparcia osobom nieheteroseksualnym. Poprzez odwołanie się do pozytywnych postaw osób kształtujących opinię publiczną, akcja ma na celu zwiększenie poparcia dla idei równego i sprawiedliwego traktowania bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zwiększenie akceptacji i włączenia społecznego osób LGBT. Do grona sojuszników i sojuszniczek należą m.in. Dariusz Michalczewski, Halina Mlynkova, Maja Ostaszewska, Agnieszka Szulim, Maria Sewery i Zbigniew Wodecki.