15 stycznia 2015

Irek Bieleninik sojusznikiem osób LGBT

Irek Bieleninik, prezenter radiowy i telewizyjny, znany z cieszącego się ogromną popularnością programu „Siłacze”, od lat prowadzący finałowe koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dołączył do grona sojuszników i sojuszniczek osób LGBT wspierających akcję społeczną Kampanii Przeciw Homofobii – „Ramię w ramię po równość”.

[Zobacz więcej] 

Irek Bieleninik to kolejna, po Zbigniewie Wodeckim, Mai Ostaszewskiej czy Dariuszu Michalczewskim, znana osoba, która zdecydowała się na publiczne okazanie solidarności z osobami homo- i biseksualnymi oraz transpłciowymi. O udziale prezentera w akcji „Ramię w ramię po równość” zadecydowała świadomość potrzeby zmiany sytuacji osób LGBT w Polsce. Bieleninik uważa, że „Jeśli nie będziemy mogli znaleźć ludzi odważnych, tych którzy nie boją się głośno powiedzieć o tym, że sympatyzują, że wiedzą, że chcą zmian, to nigdy one nie nastąpią. Jeśli się nie odważymy, to świat będzie stał w miejscu. Cóż nam zależy. Po prostu bądźmy razem. Powiem krótko: kochajmy się, bądźmy tolerancyjni.” Argumentując swoje wsparcie dla akcji KPH dodaje – Religia chrześcijańska uczy nas, żeby kochać, żeby dzielić się miłością do bliźniego. A dlaczego nie? Nawet jeśli to jest ktoś tej samej płci.

O tym, dlaczego tak istotne jest publiczne okazywanie solidarności z osobami LGBT przekonuje prezes KPH, Agata Chaber. – Takie osoby jak Irek Bieleninik stanowią przykład otwartości i akceptacji, są ambasadorami równości, dźwignią zmiany społecznej. Dzięki nim postulaty ruchu LGBT, takie jak zwiększenie równouprawnienia osób LGBT w zakresie życia rodzinnego, wprowadzenie związków partnerskich czy poprawa sytuacji młodzieży LGBT w szkole, są o wiele bardziej słyszalne. Jednocześnie Chaber podkreśla ogromną rolę rodzin i przyjaciół w dążeniu do równouprawnienia osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. 

O tym, że społeczeństwo polskie wydaje się być gotowe na wprowadzenie zmian mających na celu poprawę sytuacji osób LGBT świadczy fakt, że na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosła społeczna akceptacja osób LGBT i ich postulatów. O konieczności zmian przekonany jest też Bieleninik, który twierdzi, że „My musimy żyć obok siebie jak naprawdę zwykli ludzie. Z pełną, absolutną tolerancją. Pozwalając na to, żeby ludzie, którzy naprawdę się kochają, nie patrząc na płeć, mogli to robić, żeby mogli tworzyć rodzinę, żeby mogli być ze sobą”. Zapytany o związki partnerskie mówi, że na pewno zagłosowałby na tak.

„Ramię w ramię o równość” to organizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest rozbudzenie w polskim społeczeństwie poczucia solidarności z osobami homo-, biseksualnymi oraz transpłciowymi. Przy wsparciu znanych i lubianych osobistości ze świata sportu, kultury i mediów, otwarcie deklarujących swoją solidarność z osobami LGBT, organizatorzy akcji pragną zachęcić Polki i Polaków do publicznego okazywania wsparcia osobom nieheteroseksualnym. Poprzez odwołanie się do pozytywnych postaw osób kształtujących opinię publiczną, akcja ma na celu zwiększenie poparcia dla idei równego i sprawiedliwego traktowania bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zwiększenie akceptacji i włączenia społecznego osób LGBT. 

Pośród osób publicznych wspierających akcję społeczna „Ramię w ramie po równość” znaleźli się już m.in. Ilona Felicjańska, Dariusz Michalczewski, Halina Mlynkova, Maja Ostaszewska, Tadeusz Ross, Agnieszka Szulim i Maria Seweryn. Każdego miesiąca grono sojuszników i sojuszniczek osób LGBT będzie powiększało się o kolejną osobę solidaryzującą się z osobami homo- i biseksualnymi oraz transpłciowymi.