Wesprzyj KPH

Przedstawiamy pismo środowisk LGBT do minister Radziszewskiej w sprawie jej zaproszenia na spotkanie. 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska zaprosiła osoby związane ze społecznością LGBT na spotkanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele organizacji LGBT, mediów oraz naukowcy. Tematem spotkania mają być „problemy i postulaty środowisk LGBTQ w Polsce”. W odpowiedzi na zaproszenie zaproszeni przesłali do minister Radziszewskiej pismo.

Warszawa, 7 maja 2010 r.

Sz. P. Minister Elżbieta Radziszewska
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na spotkanie, które ma być poświęcone problemom i postulatom środowisk LGBT w Polsce. W związku z tym, iż zaproponowana agenda spotkania przewiduje tylko jeden bardzo ogólny punkt, serdecznie prosimy o jej doprecyzowanie. Jako osoby zaproszone na spotkanie obawiamy się, iż nasze spotkanie może nie przynieść oczekiwanych przez dużą część obywateli RP koniecznych zmian w zakresie nietolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. W związku z tym serdecznie prosimy o ustosunkowanie do poniższych pytań.

W swoich wypowiedziach medialnych wielokrotnie podkreślała Pani dezaprobatę dla legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci. Jest to jednak jeden z najważniejszych postulatów środowisk LGBT. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z 16 lipca 2009 r. powiedziała Pani: „Nie ma ani zgody społecznej, ani politycznej na tworzenie takiej ustawy, która musiałaby dotyczyć związków hetero- i homoseksualnych. Nie ma również możliwości finansowych.” W RMF FM 21 listopada 2009 r. powtórzyła Pani: „(…) ustawa może wejść w życie wtedy, kiedy wnosi w życie wartości akceptowane społecznie. Nie może być tak, że mówimy o tolerancji dla skrajnej nietolerancji, ale również o tolerancji dla rzeczy nieakceptowalnych społecznie.” Takie stwierdzenia są odbierane przez nasze środowisko jako zamknięcie dyskusji na temat regulacji dotyczących sformalizowania związków partnerskich w Polsce. Czy dziś dostrzega Pani potrzebę uregulowania tych kwestii przez polski system prawny?

Ze zdziwieniem przyjęliśmy też Pani dezaprobatę dotyczącą zmian w kodeksie karnym w sprawie tzw. homofobicznej mowy nienawiści. 2 czerwca 2009 r. powiedziała Pani w TVP Info: „Mam wątpliwości co do tej ustawy. Wsadzenie do więzienia za słowa nie jest rozwiązaniem. Ludzi trzeba edukować.” Chcielibyśmy przypomnieć, że takie rozwiązania prawne istnieją w wielu krajach, a zaproponowany projekt ustawy poparty został m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego. Czy dzisiaj widzi Pani możliwość zmian w tym zakresie?

Pani zaproszenie jest dla nas zaskoczeniem. Polskie organizacje LGBT wielokrotnie podnosiły bowiem potrzebę powołania zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, lecz do tej pory otrzymywaliśmy od Pani odpowiedzi, że nie widzi Pani takiej potrzeby. Czy zaproszenie na spotkanie jest sygnałem, że powoła Pani taki zespół?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą nam ustosunkować się do Pani propozycji spotkania.

Z poważaniem,

Marta Abramowicz, prezeska Kampanii Przeciw Homofobii
Krystian Legierski, Zieloni
Mariusz Kurc, Replika
Anna Laszuk, dziennikarka
Yga Kostrzewa, Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich
Radek Oliwa, Redaktor Naczelny innastrona.pl
Krzysztof Kliszczyński, przewodniczący Lambdy Warszawa
Adam Biskupiak, Fundacja Równości
dr Jacek Kochanowski, Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego
Robert Piotr Łukasik, Prezes Zjednoczenia na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”
Marcin Teodorczyk, homiki.pl

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?