Wesprzyj KPH

Zarząd KPH złożył do prokuratury w Kielcach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków organizacji narodowo-prawicowych.

W dniu  16 maja 2010 r. w Kielcach odbył się Marsz Milczenia zorganizowany przez oddział KPH Kielce. Według doniesień medialnych, podczas marszu skandowano hasła: „Jak złapiemy połamiemy”, „Dobry gej-martwy gej”, oraz rozwieszono transparenty z hasłem „Zakaz pedałowania”, wykrzykiwano również słowa „wypierd…” do uczestników marszu.
Zwroty te należy potraktować jako wypełnienie normy przewidzianej w art. 255 § 2 kk, czyli publicznego wzywania do łamania prawa, w tym konkretnym przypadku do  publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz wypowiadania pod adresem uczestników marszu uzasadnionych gróźb karalnych o których mowa w art. 190 § 1 kk.

KPH w swoim zawiadomieniu podniosło m.in., że w powszechnym odbiorze i znaczeniu, zwrot „dobry gej – martwy gej”  oznacza namawianie do fizycznej likwidacji i wręcz zwalczania z użyciem przemocy oraz prześladowania. Według internetowego słownika języka polskiego, wyraz „martwy” oznacza m.in. taki w którym ustały procesy życiowe – osiągnięcie takiego skutku stanowi w polskim prawie przesłankę zbrodni  jaką jest zabójstwo człowieka wg art. 148 § kk, publiczne namawianie do takiego czynu  zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.  
 
Info: KPH

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?